Konkursy i loterie a dane osobowe

Organizując konkurs lub loterię należy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych uczestników. Uzyskane podczas konkursów dane najczęściej są wykorzystywane do stworzenia bazy marketingowej i taką bazę należy wówczas zgłosić do GIODO. Przedtem warto dopełnić kilku wymogów w fazie przygotowywania konkursu bądź loterii:

  1. Zbieraj legalnie. Warto postawić cel (pozakonkursowy) jakiemu będą miały służyć pozyskane dane. Przyjmując, że dane zostaną wykorzystane w celach marketingowych, należy sięgnąć po dwie przesłanki prawne: zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapis, który mówi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne.
  2. Informuj. Organizator konkursu ma obowiązek powiadomienia uczestnika o celu, dla którego pozyskuje jego dane. Ponadto powinien poinformować go o prawie dostępu do danych oraz możliwości ich modyfikacji.
  3. Razem z inną firmą. W przypadku korzystania z pomocy podmiotów zewnętrznych przy organizacji konkursu, konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych. Określi ona cel powierzenia, jego zakres oraz będzie czynnikiem zobowiązującym firmę trzecią do zabezpieczenia uzyskanych danych.
  4. Wniosek do GIODO. Po spełnieniu powyższych wymagań, można przystąpić do ostatniego etapu – rejestracji zbioru do GIODO. Najpierw należy zgłosić zbiór do GIODO, dopiero potem można rozpocząć przetwarzanie danych.


Źródło