Konkurs na operatora powszechnych usług pocztowych rozstrzygnięty

 Konkurs na operatora powszechnych usług pocztowych rozstrzygnięty
Poczta Polska wygrała konkurs zorganizowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych na lata 2016 – 2025. Poczta Polska zajęła pierwsze miejsce w ogłoszonym konkursie, zdobywając 210 na 220 możliwych punktów.

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zobowiązują państwa członkowskie do wyodrębnienia operatora wyznaczonego, czyli takiego, który wywiązuje się z obowiązku wobec obywateli w zakresie dostępności do powszechnych usług pocztowych. Usługi te muszą być o dobrym standardzie, a jednocześnie w przystępnej dla obywateli cenie.Zgodnie z decyzją UKE, przez kolejnych 10 lat, to właśnie Poczta Polska ma za zadanie obsługiwać Polaków w zakresie bezpiecznych usług pocztowych w przystępnych cenach. Bezpieczeństwo to ma opierać się o sprawdzoną firmę, która dysponuje odpowiednią ilością placówek, aby każdy obywatel mógł, bez większych przeszkód, skorzystać z usług pocztowych.

Poczta Polska wygrała ogłoszony przez UKE konkurs, pomimo faktu, iż nie spełniała wszystkich, określonych w przetargu wymogów. Zdaniem niezależnych operatorów pocztowych, takie postępowanie jest niezgodne, zarówno z polskim, jak i europejskim prawem. Jednak UKE odpiera te zarzuty twierdząc, iż Poczta Polska zdobyła w konkursie najwięcej punktów i tylko ona jest w stanie podołać obowiązkom operatora wyznaczonego.

Jedyny konkurent Poczty Polskiej w konkursie, czyli Polska Grupa Pocztowa, z pełną świadomością składał niepełną dokumentację do uczestnictwa w przetargu. W dokumentach brakowało między innymi informacji o środkach transportu, czy też świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Jednak PGP, składając niepełną dokumentację, chciało „dać wyraz zainteresowaniu świadczeniem usług powszechnych jako operator wyznaczony pomimo niesprzyjających uwarunkować prawnych konkursu”. Wybór padł jednak na Pocztę Polską, która, pomimo niespełnienia wszystkich wymogów, i tak zaprezentowała najlepszą ofertę.