Koniec bezrobocia?

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, opinii demografów i ekspertów oraz prognoz instytutów badawczych w 2020 roku pracy nie będzie miało zaledwie 500 tys. Polaków.

Dziś wydaje się to nieprawdopodobne. Biorąc pod uwagę badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) w ubiegłym roku pracy nie miało aż 1,7 mln osób, a stopa bezrobocia wynosiła 9,8 proc. Co takiego stanie się zatem w ciągu najbliższych sześciu lat, że zmniejszy się ona ponad trzykrotnie?

Przede wszystkim spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym. Według prognoz demograficznych będzie ich prawie milion mniej niż obecnie. Natomiast dane Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wykazują, że firmy znacząco zwiększą zatrudnienie. Dziś pracuje 15,4 mln Polaków, podczas gdy w 2020 r. liczba ta zwiększyć ma się do prawie 15,6 mln.

Podsumowując w ciągu sześciu lat wolnych będzie prawie 1,2 mln etatów. To demografia zmniejszy bezrobocie do minimum. Zagrożeniem dla tych optymistycznych prognoz mogą być jedynie masowe powroty z emigracji lub wzrost liczby osób, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostaną czynne zawodowo.

Pustki w pośredniakach, pracownicy dyktujący warunki pracodawcom i stanowiska na wyciągnięcie ręki – być może tak będzie wyglądał rynek pracy w 2020 roku.

Źródło

Za sześć lat koniec z bezrobociem Dziennik Gazeta Prawna

biznes.onet.pl Za sześć lat koniec z bezrobociem Biznes.onet.pl