Kolejny rok to początek intensywnych inwestycji małych i średnich firm

 Kolejny rok to początek intensywnych inwestycji małych i średnich firm
Rok 2014 będzie okresem zwiększonych inwestycji w sektorze małych i średnich firm. Przedsiębiorcy będą chcieli rozwijać swoje firmy i będą szukali finansowania w bankach. Taka fala inwestycji będzie spowodowana obniżeniem stóp procentowych oraz gwarancji de minimis. Dzięki temu banki będą mogły zwiększyć skalę kredytów udzielanych MŚP.– Im więcej nowych rynków ma firma, tym większego finansowania potrzebuje, tym większy jest przepływ dóbr i obroty, co generuje zapotrzebowanie na nowe usługi bankowe – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Frederic Amoudru, prezes BNP Paribas Banku Polska.Amoudru wyjaśnia, że kredytowanie sektora MŚP jest z definicji większym ryzykiem dla banków, gdyż często są to kilkuosobowe firmy z krótkim stażem. Dlatego banki ostrożnie podejmują takie decyzje.

Firmy mogą także zdobywać środki poprzez giełdę lub fundusze. Zazwyczaj robią to jednak niechętnie.– Tradycyjnie małe i średnie przedsiębiorstwa pozyskiwały kapitał od krewnych, rodziny, znajomych i to nadal jest faktem – mówi Wiesław Rozłucki, prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych. – Natomiast to źródło kapitału powoli wysycha i zastępowane jest przez bardziej instytucjonalne formy, jak kredyt bankowy, giełdę, różne fundusze.Giełda warszawska odróżnia się od wielu zagranicznych giełd pod względem możliwości pozyskania finansowania przez małe i średnie firmy.– Na rynku NewConnect, czyli na rynku dla mniejszych spółek, jest notowanych nawet więcej spółek niż na rynku głównym – zauważa prezes Rady GPW. – Sądzę, że dzisiaj małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą narzekać, że na giełdzie poprzeczka jest zbyt wysoko ustawiona.

Wejście na giełdę to również korzyści wizerunkowe, gdyż spółka notowana na giełdzie ma większą wiarygodność.Małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają połowę polskiego PKB i zatrudniają 75% pracowników.– To dla nas strategiczny sektor i chcemy go wspierać – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Frederic Amoudru, prezes BNP Paribas Banku Polska. – Kiedy rosną małe i średnie firmy, rośniemy także my. Możemy je wspierać na różne sposoby, a jednym z nich jest finansowanie ich inwestycji.

Źródło

wiadomosci.nf.pl