Kobiety są bardziej przedsiębiorcze niż mężczyźni?

 Kobiety są bardziej przedsiębiorcze niż mężczyźni?
Najnowszy raport przygotowany przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości pokazuje, że kobiety mogą niedługo zdominować biznes. Badane osoby to przedstawiciele generacji Z, czyli urodzeni po 1990 roku. Wyniki są jednoznaczne – niemal 4 na 5 kobiet chce w przyszłości założyć własną firmę. U mężczyzn ten wynik jest mniejszy.

Z danych GUS wynika, że w 2012 r. kobiety w Polsce utworzyły ponad 40% mikro i małych przedsiębiorstw. W Niemczech odsetek ten wynosi 43% i obejmował już wszystkie powstałe przedsiębiorstwa. W tym roku ta tendencja jest jeszcze silniejsza – 78% kobiet chce założyć własną firmę. W przypadku mężczyzn, takie deklaracje składa jedynie 57%.

Bogusław Feder, założyciel Fundacji Akademia Liderów przyznaje, że płeć różnicuje postrzeganie przedsiębiorczości. Kobiety wymieniały zaradność, odwagę i samozaparcie, a mężczyźni – dokładność, punktualność i skłonność do podejmowania ryzyka. Dlaczego perspektywa prowadzenia własnej firmy jest taka pociągająca? Wszyscy młodzi ludzie liczą na wyższe dochody i zawodową niezależność, kobiety jednak częściej niż mężczyźni wskazywały możliwość podejmowania wyzwań. Monika Gołębieska, założycielka firmy Alchemia Czekolady, mówi, że własna firma to także szansa na realizację własnych zainteresowań. Kobiety są bardzo kreatywne i potrafią wykorzystać ciekawe nisze rynkowe. Według raportu Akademii Liderów, kobiety przykładają też większą wagę do kompetencji – brak wiedzy na temat prowadzenia biznesu to przeszkoda dla 27% kobiet, kiedy dla mężczyzn wskaźnik ten wynosi tylko 15%.

Czy można stwierdzić kto sobie radzi lepiej w biznesie? Z raportu McKinsey Global Institute „Women Matter” przeprowadzonego w latach 2007-2010 w firmach europejskich wynika, że najbardziej efektywnie działają organizacje, w których najwięcej kierowniczych stanowisk należy do kobiet. Decydują o tym wyższe kompetencje społeczne i komunikacyjne, a także zdolności organizacyjne i myślenie długoterminowe.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2009 roku w krajach UE mężczyźni stanowili 69% wszystkich przedsiębiorców. W Polsce kobiety stanowią ponad 30% przedsiębiorców, podczas gdy w Tajlandii około 50%. W najbliższych latach mężczyźni przestaną być większością przedsiębiorców w Polsce. I nie będzie to statystyczna zmiana – jeśli kobiety biorą się za prowadzenie firmy, są do tego przygotowane lepiej, niż mężczyźni.

Źródło

Najnowsze badania: aż 78% młodych kobiet myśli o własnej firmie