Knowledge Management Solutions

17 września 2013 roku w warszawskim Millenium Plaza Golden Floor odbędzie się Konferencja Knowledge Management Solutions, prezentująca aktualne trendy oraz innowacje w obszarze zarządzania.

Skuteczne zarządzanie wiedzą jest coraz ważniejszym źródłem przewagi konkurencyjnej oraz kluczem do osiągnięcia sukcesu rynkowego współczesnych przedsiębiorstw. Dzisiejsze organizacje muszą być elastyczne i szybkie, a platformy, procesy i programy powinny reagować w odpowiednim czasie, prowadząc jednocześnie do wzmocnienia wspólnych kompetencji pracowników i partnerów.

Konferencja przedstawi aktualne trendy oraz innowacje w obszarze zarządzania wiedzą, a liderzy technologii poruszą aspekty merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwijania środowiska Knowledge Management w firmie, Wydajna oraz efektywna architektura środowiska zarządzania wiedzą, staje się głównym elementem rozwoju gospodarczego oraz kluczowym czynnikiem osiągania znaczących korzyści na rynku.

Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wydarzenia:

 • Rozwiązania i technologie w zarządzaniu wiedzą oraz Modele, architektura i sposoby budowania środowiska zarządzania wiedzą w organizacji
 • Pomiar efektywności oraz wydajności zarządzania wiedzą
 • Narzędzia oceny Knowledge Management oraz komunikacja w zarządzaniu wiedzą
 • Groupware systems - systemy pracy grupowej
 • Unified Communications
 • Systemy ekspertowe oraz wspierające podejmowanie decyzji
 • Workflow - automatyzacja obiegu pracy oraz informacji
 • Intranety oraz portale korporacyjne
 • Systemy wymiany oraz przetwarzania wiedzy
 • Document management systems - zarządzanie obiegiem dokumentów
 • Rozwiązania wspierające nauczanie na odległość - e-learning, m-learning, wideokonferencje
 • Inteligentne systemy informacyjne
 • Komunikacja w modelu cloud computing
 • Hurtownie danych oraz bazy wiedzy
 • Nowoczesna komunikacja głosowa - rozwiązania systemowe oraz sprzętowe
 • Infrastruktura oraz platformy komunikacyjne
 • Systemy contact center
 • Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona przed wyciekiem istotnych danych
 • Transfer wiedzy, udostępnianie i rozpowszechnianie w mediach społecznościowych
 • Strategie i wdrożenia Knowledge Management
 • Synteza i wizualizacja wiedzy
 • Case study, succsess stories - doświadczenia i dobre praktyki


Więcej informacji dostępnych na stronie Konferencji