Know-how w logistyce

 Know-how w logistyce
Rynek logistyczny ciągle się zmienia – zwłaszcza dziś, gdy wkraczają do niego technologie mobilne i rośnie rola e-commerce.

Logistyka bardzo często traktowana jako młodsza siostra transportu, przejmuje dziś zadania i operacje, które nie tak dawno były rozbudowanymi pionami producentów – magazynowanie, sortowanie, pakowanie. Jakie są trendy we współczesnej logistyce?

1. Outsourcing – na rynku funkcjonuje wiele firm gotowych wziąć na siebie całość zadań z zakresu logistyki – począwszy od wyrobów gotowych z hali produkcyjnej, poprzez składowanie, pakowanie czy etykietowanie, na dystrybucji do klienta końcowego skończywszy. Z punktu widzenia usługobiorcy zaletą outsourcingu jest możliwość elastycznego reagowania na zmiany – usługi o charakterze kontraktowym mogą być negocjowane, a dzięki korzystaniu z zasobów firmy zewnętrznej można obniżyć koszty, np. sezonowego wzrostu ilości zlecanych transportów.

2. Automatyzacja – skuteczna logistyka nie może dziś istnieć bez wydajnego systemu przesyłania informacji. Coraz częściej raporty, zestawienia czy komunikaty generowane są automatycznie, a rola człowieka ogranicza się do interpretowania danych, a także korygowania czy wydawania poleceń systemowi informatycznemu. Automatyzacja zatem to systemy informatyczne i rozwiązania wyręczające pracowników przy wykonywaniu czynności prostych i powtarzalnych.

3. Internacjonalizacja – coraz częściej miejsce krajowych oddziałów zajmują centrale mające pod sobą kilka krajów. Takie zarządzanie pozwala na optymalizację sieci transportowych – w wielu sytuacjach dostawy z kraju sąsiedniego pozwalają na stworzenie bardziej efektownej sieci połączeń. To możliwość szybszego reagowania na potrzeby klientów czy zwiększania elastyczności sieci dystrybucji. Sprzyja także przenoszeniu różnych rozwiązań pomiędzy krajami i wzajemnemu „uczeniu się”.

4. Optymalizacja – dzięki powszechnej dostępności narzędzi IT opartych na nawigacji satelitarnej możliwe jest prowadzenie nadzoru nad pojazdami w czasie rzeczywistym. Dużą uwagę poświęca się planowaniu tras – wyznacza się kolejność realizacji dostaw, dostarczania czy odbioru przesyłek. Podnoszeniu wydajności sieci logistycznej służy zwiększanie pojemności pojazdów. Im więcej przesyłek uda się zmieścić w jednym samochodzie, tym niższy będzie jednostkowy koszt przewozu przesyłki.

5. Ekologia – branża logistyczna, idąc tropem innych, coraz częściej stawia na rozwiązania proekologiczne. Dotyczy to zarówno nieruchomości pełniących funkcje logistyczne, jak i wykorzystywanych w transporcie długodystansowym czy dystrybucji pojazdów. Obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla to największe wyzwanie dla firm, które ze względu na specyfikę prowadzenia działalności są dużym emitentem tego typu zanieczyszczeń.

6. Usługi kurierskie – przebojem wdarły się na polski rynek. Aby zaproponować niską cenę pojedynczej przesyłki, a jednocześnie utrzymać gigantyczne zaplecze infrastrukturalne (sortowanie, transport liniowy, kurierów, i tak dalej), niezbędne jest realizowanie dużej liczby wysyłek. Dostawy zwykle „na drugi dzień” w połączeniu z konkurencyjnymi cenami, zwłaszcza dla sektora biznesowego, sprawiły, że realizacja wysyłek za pomocą firmy kurierskiej to dziś standard.

Większe możliwości, większe wymagania

Pojawiające się ciągle nowe rozwiązania technologiczne sprawiają, że rosną wymagania klientów. Jeżeli przedstawiciele branży logistycznej chcą sprostać tym oczekiwaniom - a tym samym chcą utrzymać się na rynku i być konkurencyjni, muszą wprowadzać organizacyjne, techniczne i technologiczne innowacje.

Źródło

„Strategie biznesu”, Nr 7