Kierownik projektu niejedno ma imię

 Kierownik projektu niejedno ma imię
Widząc nazwę stanowiska „Kierownik Projektu” wydawać by się mogło, że doskonale wiemy, czym taka osoba się zajmuje i w jakim miejscu w hierarchii organizacji się znajduje. Po części jest to prawda, kierownicy projektów to zazwyczaj osoby odpowiedzialne za nadzór nad konkretnym projektem, mający pod sobą zespół projektowy, który realizuje ich polecenia. Jednak, w zależności od struktury przedsiębiorstwa, inna może być pozycja i rola kierownika projektu. Na czym polega ta różnica?

Przedsiębiorstwa mogą mieć różną strukturę, wyróżnić można dwa zasadnicze modele: funkcjonalny i projektowy, a także wiele mieszanych modeli pośrednich, które często są zmieniane na potrzeby chwili.

Model funkcjonalny działania organizacji jest jednym z najstarszych. Powstał on w trakcie naturalnego rozwoju przedsiębiorstwa, podczas jego rozrostu z małej, kilkuosobowej firmy w potężną, wieloosobowa organizację. Pracownicy, z biegiem czasu i gromadzenia doświadczenia zostają przemianowani na kierowników działów, z których się wywodzą, na ich miejsce przychodzą nowi pracownicy, ich podział następuje więc według zajmowanego stanowiska. W tym modelu rola kierownika projektu zazwyczaj jest znikoma. Większość decyzji podejmowana jest w gronie kierownictwa działów zaangażowanych w projekt. Dzięki temu powodzenie projektu nie jest tak bardzo uzależnione od jednej osoby więc w przypadku nieobecności kierownika projektu prace bez przeszkód mogą posuwać się dalej. Jednak, z drugiej strony angażowanie wielu osób w decydowanie o rozwoju projektu może prowadzić do wydłużenia całego procesu, często także do konfliktu interesów pomiędzy kierownikami działów.

W modelu projektowym, w ramach jednego zespołu czy też działu, zgromadzeni są pracownicy na różnych stanowiskach, ale realizujący jeden projekt. Jest to całkowite przeciwieństwo modelu funkcjonalnego, zupełnie inna jest też rola kierownika projektu, który jest tu najważniejszą osobą, w jego rękach skupiają się wszelkie decyzje. Zaletą takiego modelu jest skupienie wszystkich osób odpowiedzialnych za projekt, posiadających wszystkie niezbędne kompetencje, w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy są one dobierane ad hoc do jednego projektu, czy pracują w tych samych zespołach przy wielu projektach, łatwiej jest nimi zarządzać, a cały zespół ma jedno centralne miejsce w osobie kierownika. Należy jednak pamiętać, że częste zmiany członków zespołu, bądź ich każdorazowe wybieranie do poszczególnych projektów, może osłabić więzi pomiędzy pracownikami, zakłócić ich integrację.

Widać wyraźnie, że rola i pozycja kierownika projektu może być zupełnie inna w zależności od struktury firmy, w której przyszło mu pracować. Nie ulega jednak wątpliwości, że w każdym modelu funkcjonowania organizacji, kierownik projektu musi być osobą, której można zaufać i która jest w stanie odpowiednio komunikować się z podległymi pracownikami. Wtedy, niezależnie od tego, czy ma on silna pozycję w firmie, czy jego rola jest ograniczona, będzie stanowić silne wsparcie dla całego zespołu, chociażby w kwestiach doradczych i komunikacyjnych.

Źródło

4pm.pl