Karta Różnorodności a dyskryminacja w miejscu pracy

pixabay.com
pixabay.com
Wyniki analizy polskiego rynku pracy określają mobbing jako coraz częstsze zachowanie występujące wśród współpracowników. Prawie 5% pracowników co najmniej raz w tygodniu spotyka się z dyskryminacją, poniżeniem czy prześladowaniami, a 15% co najmniej raz doświadczyło incydentalnej przemocy psychicznej.

Naprzeciw krzywdzie pracowników wychodzi Karta Różnorodności – dokument, którego sygnatariusze zobowiązani są do przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, a także równego dostępu do płacy, awansów i szkoleń oraz promowania edukacji w tym zakresie. Założenia zapisane w Karcie wychodzą poza obowiązujące ustawodawstwo, jednak nie mają żadnej mocy prawnej i ich podpisanie jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Przestrzeganie zasad jest jednak monitorowane na podstawie raportów przygotowywanych przez sygnatariuszy.

Pierwszymi sygnatariuszami byli Francuzi – w 2004 roku 33 pracodawców podpisało Charte de la diversité en entreprise – dokument będący pierwowzorem dzisiejszej Karty Różnorodności. Do 2016 r. Kartę przyjęto również w Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Szwecji, Belgii i we Włoszech, a w planach przyjęcie mają także Wielka Brytania, Luksemburg, Dania, Holandia, Bułgaria, Rumunia, Finlandia, Norwegia i Grecja. Przestrzegać zasad Karty zobowiązało się już ponad 5000 firm.

W Polsce pierwszymi sygnatariuszami byli przedstawiciele takich przedsiębiorstw jak: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, Nutricia, Orange Polska, Provident Polska S.A., PwC, Totalizator Sportowy sp. z o.o. oraz Unilever. 14 lutego 2012 roku podpisali oni Kartę podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W kolejnym roku lista sygnatariuszy powiększyła się o firmy: Bank BPH, CEMEX Polska Sp. z o.o., KPMG, PGNiG, Polska Telefonia Cyfrowa, Carrefour Polska, EDF Polska, Grupa Saint-Gobain oraz Siemens.

Funkcjonowanie Karty Różnorodności opiera się na przekonaniu, iż różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa, a polityka równego traktowania przynosi wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność firmy. Do zadań sygnatariuszy należy nie tylko przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, lecz także tworzenie atmosfery i kultury organizacyjnej.

Źródło

odpowiedzialnybiznes.pl