Kapitał w zmianach demograficznych

 Kapitał w zmianach demograficznych
Czas zmian demograficznych jest dla przedsiębiorców wyjątkowo trudny. Cechuje się potrzebą zatrzymania najlepszych, doświadczonych pracowników przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału młodych. W sytuacji w której podaż pracy w Polsce spada, przedstawiciele pokolenia „50+” są nieocenionym kapitałem.

Ludzie kwalifikujący się obecnie do przedziału wiekowego powyżej 50 lat nazywani są pokoleniem „baby boomers” - przyszli bowiem na świat w czasie wyżu demograficznego przypadającego na lata 1946-1964. Coraz częściej docenia się to pokolenie nie tylko ze względu na liczebność, lecz także na rolę, jaką odgrywało w obszarze ekonomii.

Warto zaznaczyć, że każde z pokoleń obecnych na rynku pracy (a są to jeszcze tzw. pokolenia X, Y i Z) cechuje się pewnymi, charakterystycznymi tylko dla siebie zachowaniami. Ludzi z pokolenia Z (czyli właśnie wchodzących na rynek pracy) łączy jedynie wspólne miejsce pracy, a pokolenie X – samodzielność i pragmatyzm. Zaś pokolenie 50+ lubi pracę zespołową, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i niechętnie przystosowuje się do zmian.

Wykwalifikowani pracownicy są czynnikiem przewagi konkurencyjnej, o od „jakości” zespołu zależy jakość produktu i wynik sprzedaży. Firmy zaczynają dostrzegać zmiany demograficzne i zdawać sobie sprawę, że efektywność przyszłego zespołu będzie zależna od wykorzystanego potencjału pracowników 50+. Ci odznaczają się zaangażowaniem, odpowiedzialnością, sumiennością i punktualnością bardziej, niż ich młodsi koledzy.

W Stanach Zjednoczonych ponad 70% stanowisk kierowniczych jest obsadzonych przez osoby z pokolenia baby boomers. W Polsce wprost przeciwnie – kadra zarządzająca składa się głównie z młodych osób. Stworzeniu jak najlepszego środowiska pracy dla osób z różnych generacji pomaga strategia „flexing style” polegająca na dostosowaniu różnych osobowości do efektywnej pracy zespołowej. Takimi rozwiązaniami mogą być n.p. zmiany w zarządzaniu zespołem czy zmiany w stylu komunikacji w celu lepszego zrozumienia i motywacji do osiągania efektów.