KGHM proponuje - liczmy dywidendę po nowemu

Zarząd KGHM proponuje skarbowi uzależnienie wypłat z zysków od przepływów pieniężnych. Pomysł dobry, ale szanse małe – twierdzi "Puls Biznesu".

Od ostatniej decyzji o wypłacie dywidendy minął kwartał. Kolejna wypłata odbędzie się dopiero za 9 miesięcy. W przerwie między tradycyjnymi burzliwym dyskusjami zarząd KGHM nie porzuca jednak tematu. - Po przejęciu kanadyjskich aktywów jesteśmy podmiotem globalnym, porównywanym do innych globalnych graczy. Dlatego nasza polityka dywidendowa powinna ulec zmianie - uważa Herbert Wirth, prezes KGHM.Wirth zamierza zaproponować ministerstwu skarbu dyskusję na ten temat. O swoich propozycjach wprawdzie nie chce mówić, ale już wcześniej deklarował, że chętnie uzależniłby poziom wypłat nie od poziomu zysku netto (jak to jest w tej chwili), ale od przepływów pieniężnych. I zbliżył się do średniej branżowej.

Zdrowy rozsądek każe jednak rynkowi sceptycznie oceniać szanse powodzenia misji Herberta Wirtha. Nie wierzę, że Skarb Państwa istotnie zmieni dotychczasową politykę dywidendową wobec KGHM. Propozycji prezesa są znane nie od dziś i uważam, że są zdroworozsądkowe, jednak nie wierzę, żeby zostały przyjęte - twierdzi Paweł Puchalski, szef działu analiz BZ WBK.

Źródło