Jeszcze raz oBSC

"Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać" – to motto metody BSC, czyli zrównoważonej karty wyników. Należy ona obecnie do jednych z najpopularniejszych metod zarządzania.Robert S. Kaplan oraz David P. Norton, w 1992 roku przedstawili ją po raz pierwszy w magazynie Harvard Business Review, artykuł jej poświęcony nosi tytuł The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. Powstanie zrównoważonej karty wyników jest konsekwencją działań praktycznych – to rezultat badań sposobów mierzenia efektywności w wiodących firmach amerykańskich.

Wedlug Kaplana i Nortona zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem nie może opierać się tylko i wyłącznie na tradycyjnych wskaźnikach finansowych. Osiągnięcia przedsiębiorstwa powinny być mierzone i rozpatrywane na czterech płaszczyznach:
 1. finansowej- jakie powinny być rezultaty finansowe, aby spełnić oczekiwania właścicieli;
 2. klientów- w jaki sposób usatysfakcjonować klientów, aby osiągnąć cele finansowe;
 3. procesów wewnętrznych- w jakich procesach należy osiągnąć perfekcję, aby zaspokoić oczekiwania klientów i zrealizować cele finansowe;
 4. wiedzy i rozwoju- jak należy rozwijać kapitał ludzki, systemy zarządzania i informatyczne, aby umożliwić osiągnięcie perfekcji w wybranych procesach.


Równowaga w kontroli efektywności danego przedsiębiorstwa powinna zapewnić bezpieczeństwo jego zrównoważonemu rozwojowi. Metoda BSC równoważy cele finansowe i pozafinansowe.

Koncepcja Balanced ScoreCard zaczęła ewoulować w miarę osiąganej popularnościi wzrastającego zakresu doświadczeń praktycznych. BSC znalazła zastosowanie w zarządzaniu strategicznym. Chodzi o to, abymisja, wizja i strategia przedsiębiorstwa znalazły swoje odzwierciedlenie w celach i miernikach poszczególnych płaszczyzn.

Istnieją cztery przeszkody, które uniemożliwiają skuteczne wdrożenie strategiio przedsiębiorstwa i jej realizację:
 1. bariera zrozumienia strategii;
 2. bariera motywacji;
 3. bariera zasobów;
 4. bariera uwagi- zbyt mała ilość czasu poświęcona dyskusjom na tematstrategii.


BSC zapewnia integrację misji, wizji i strategii z bieżącym zarządzaniem i pozwala pokonać w. w. przeszkodzy za pomocą takich instrumentów jak:
 1. mapa strategii- pomaga przezwyciężyć barierę zrozumienia;
 2. odpowiedzialność za cele strategiczne i kaskadowanie celów- przedsiębiorca wie, jaki jest jego wkład; łatwość powiązania systemu wynagrodzeń z realizacją celów;
 3. inicjatywy strategiczne jako cel BSC- umożliwienie identyfikacji zasobów niezbędnych do wdrożenia strategii; powiązanie strategii z budżetem;
 4. regularna kontrola BSC- pełna koncentracja na strategii.


Źródła