Jakie korzyści płyną z elastycznego czasu pracy?

 Jakie korzyści płyną z elastycznego czasu pracy?
Mijają właśnie 2 lata od wprowadzenia możliwości elastycznego czasu pracy w przedsiębiorstwach. Z danych państwowej Inspekcji Pracy wynika, że już ponad 1500 firm z tej możliwości skorzystało. Większość z nich zajmuje się produkcją.

Elastyczny czas pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Pracownicy podkreślają w nim pewność zatrudnienia – wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy, gwarantowana pensja w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresach przestoju oraz możliwość dopasowania czasu pracy do czasu prywatnego – opieki nad dziećmi czy spraw urzędowych. Pracodawcy w tym systemie chwalą utrzymanie płynności działania firmy oraz redukcję nadliczbowych godzin.

Maciej Kabaciński, dyrektor pionu HR w Quercus, uważa, że wprowadzając elastyczny czas pracy w firmie trzeba rozważyć kilka kwestii – rozliczanie czasu pracy, pensje minimalne w okresach przestoju, opracowanie nowego planu pracy, ewidencję czasu pracy i powiązanie jej z planem urlopów, a to wiąże się często z przebudową lub całkowitą zmianą systemu zarządzania kadrami w firmie. By zatem elastyczny czas pracy przyniósł obu stronom wymierne korzyści, potrzeba czasu i odpowiedniego przygotowania.

Warto pamiętać, że elastyczny czas pracy nie wpływa na prawo pracownika do 11-godzinnej przerwy pomiędzy zakończeniem pracy a jej rozpoczęciem. W sytuacji rozpoczynania każdego dnia o innej godzinie przestrzeganie tego wymogu może być kłopotliwe, dlatego niezbędne jest wprowadzenie zmian systemowych pozwalających na efektywne zarządzanie tego typu danymi. Uregulowaniu muszą zostać poddane również kwestie płacowe. W systemach zintegrowanych płace są naliczane automatycznie, a zmiany wprowadzane raz.

Nowy mechanizm czasu pracy wymaga zmian nie tylko w kwestii rozliczania płacowego, lecz także innych procesów zachodzących w firmie – wydawaniu posiłków, planowaniu urlopów, ustalaniu przerw konserwacyjnych itp. Kabaciński dodaje, że wygodna i często opłacalna forma pracy wymaga systemowego, holistycznego podejścia, który uwzględnia specyfikę firmy, a nie tylko wdraża określone moduły.

Elastyczny czas pracy jest jednym z narzędzi efektywnego zarządzania firmą – pozwala na lepsze planowanie procesów i umożliwia wykorzystywanie dobrej koniunktury. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm, w których odczuwalne są wahania sezonowe. Przynosi wiele korzyści pracownikom i pracodawcom, pod warunkiem, że od strony technologicznej jest wprowadzany roztropnie.