Jakie korzyści może przynieść outsourcing?

Outsourcing, polegający na powierzeniu firmie zewnętrznej pewnych obowiązków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma na celu odciążenie przedsiębiorstwa, by mogło skupić swoją uwagę na realizacji strategicznych założeń firmy.

Zalety outsourcingu:

  • oszczędność związana z możliwością zmniejszenia stanu zatrudnienia
  • zwolnienie z obowiązku przeprowadzania kosztownej rekrutacji specjalistów
  • zwolnienie podwładnych z wykonywania czasochłonnych czynności administracyjnych
  • zwiększenie wydajności pracowników
  • korzystanie z fachowych usług firmy outsourcingowej


Wady outsourcingu:

  • niebezpieczeństwo wzrostu cen za usługi świadczone przez firmę outsourcingową
  • możliwość uzależnienia przedsiębiorstwa od usług firmy zewnętrznej
  • ryzyko niespodziewanego zakończenia działalności firmy outsourcingowej
  • ryzyko spadku jakości świadczonych usług w wyniku rotacji wyspecjalizowanych pracowników
  • utrudnione relacje na poziomie pracodawca-pracownik. Istnieje ryzyko, że ostatni z nich przestanie utożsamiać się z firmą


Cały artykuł jest dostępny na: