Jak zmniejszyć koszty zatrudnienia bez zwolnień?

Eksperci przekonują, że nie zwalniając żadnego pracownika możliwe jest zmniejszenie kosztów personalnych w firmie nawet o kilkanaście procent.

Szansą na tego rodzaju oszczędność jest stosowanie właściwych narzędzi zarządzania. Autor artykułu, przytaczając spostrzeżenia Krzysztofa Inglota, przedstawia najważniejsze z działań, zmierzających w stronę zmniejszenia kosztów personalnych bez zwolnień.

Pierwszym z nich jest odpowiednia polityka firmy, która zoptymalizuje koszty zwolnień chorobowych. Inny obszar wiąże się z analizą wynagrodzeń w przedsiębiorstwie oraz ich oceną. Istotny jest także outsourcing, który zwiększa wydajność personelu, a dodatkowo pozytywnie wpływa na budżet.

Całość artykułu jest dostępna na: www.forbes.pl