Jak zatrzymać utalentowanych pracowników?

Fala emigracji Polaków skutkuje tym, że coraz trudniej o utalentowanego pracownika. Ci najlepsi są świadomi swojej wartości, chcą podejmować nowe wyzwania, mają także wysokie wymagania, nie tylko finansowe. Powszechnie wiadomo, iż zdolny pracownik rozwijając swój potencjał, wzbogaca firmę. Zatem nasuwa się pytanie, co zrobić, by go zatrzymać?

  • Badanie potencjału. Wybranych kandydatów warto poddać testowi osobowości, by właściwie obrać ścieżkę ich przyszłej kariery. Określenie naturalnych zdolności, umiejętności oraz zainteresowań pracownika jest pomocne w dopasowaniu zadań, które miałby on wykonywać w firmie.
  • Zapewnienie pasjonującej pracy i wyzwań. Znajomość mocnych stron pracownika pozwala zapewnić mu pracę, którą lubi i potrafi wykonywać. W konsekwencji pracownik zaangażuje się w przypisane mu zadanie, zwiększy się jego motywacja oraz chęć działania.
  • Szansa na rozwój.Pracownicy coraz częściej oczekują od swojego pracodawcy różnorodnych szkoleń i kursów, które będą rozwijały ich wiedzę i umiejętności.
  • Coaching.Badania pokazują, że dobre samopoczucie pracownika jest najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na interesy firmy. Coaching wspiera rozwój osobisty, pozwala uporać się ze stresem i szeregiem innych negatywnych emocji związanych z pracą.


Więcej informacji dotyczących tego tematu można przeczytać na: