Jak ulepszyć zespół? Zatrudnijmy kobiety

Mówi się, że gdy kobieta dołącza do zespołu zmienia się dynamika jego pracy. Zazwyczaj poprawiają się również osiągnięcia. Niestety większość zespołów nie jest w stanie ocenić poprawy wydajności ze względu na brak dobrejskali porównawczej. Mimo to relacje członków zespołów na temat kobiety w grupie są podobne.

Oczywiście nie mówimy tu o zespołach typowo męskich, które odrzucają kobietę w grupie jako niechcianego przybysza. Takie grupy są zjawiskiem marginalnym i uważa się je za mało funkcjonalne. Ogromna większość relacji mówi o poprawie wydajności pracy po dołączeniu kobiety do zespołu. Sednem sprawy jest natomiast to, że nie chodzi o posiadanie kobiety jako członka zespołu lecz posiadanie ich w jak największej liczbie. Badania przeprowadzone przez Anitę Woolley wyraźnie pokazują, iż im więcej przedstawicieli płci pięknej w zespole, tym jego zbiorowa inteligencja wzrasta. Równocześnie te same badania wskazują na przewagę inteligencji zbiorowej nad indywidualną.

„Grupa osób (inteligencja zbiorowa) była w stanie przewidzieć znacznie więcej czynników niezbędnych do osiągnięcia zadanego celu niż pojedyncze osoby (inteligencja indywidualna).”

Powyższe stwierdzenia są niezgodne z dotychczasowym modelem rekrutacji, który faworyzował mężczyzn jako lepszych członków grupy. W zespołach potrzeba więcej kobiet, które są w stanie znacząco podnieść ich skuteczność i wydajność.

Źródło

www.brodzinski.com