Jak uczą się najlepsze organizacje

 Jak uczą się najlepsze organizacje
Konkurencyjność organizacji na rynku determinowana jest obecnie przez zasoby niematerialne czyli wiedzę i związana z nią innowacyjność oraz kapitał intelektualny. Zdolność szybkiego uczenia się przez wszystkich pracowników pozwala kreować nowe pomysły, dzięki czemu organizacja może osiągnąć trwałą przewagę. Oznacza to, że uczenie się powinno uwzględniać tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy na różnych poziomach: zespołu, działu, departamentu. Wiąże się z także fakt, że tylko zaangażowanie wszystkich pracowników w proces doskonalenia organizacji gwarantuje jej autentyczny rozwój. Główne wyzwanie polega na przekształceniu lub przeniesieniu nauki lub wiedzy indywidualnej na poziom organizacji.

Zdobyta przez organizację wiedza powinna być usystematyzowana, upowszechniana i uaktualniana tak, by organizacja mogła z niej korzystać w każdym czasie bez przeszkód. Praktyczna strona tego procesu potwierdza, z jak wieloma wyzwaniami mierzą się organizacje.

Jak uczą się organizacje? Jak budować środowisko otwarte na pozyskiwanie i dzielenie się wiedzą w organizacji? Jak stworzyć przestrzeń na zgłaszanie, dyskutowanie i sprawdzanie propozycji nowych inicjatyw, zmian i ulepszeń?

Odpowiedź na te pytania poznają Państwo 24 czerwca, podczas konferencji „Ucząca się organizacja - rozwiązania prowadzące do świadomego zarządzania wiedzą”.W programie konferencji, w ramach trzech bloków przygotowane zostały wystąpienia eksperckie, case study, dyskusje oraz wystąpienia z elementami warsztatu, prezentujące rozwiązania technologiczne.

Jednym z prelegentów na konferencji będzie Dr Jaap van Lakerveld z Uniwersytetu Leiden w Holandii. Doświadczony twórca optymalnych programów szkoleniowych opartych na nowoczesnych teoriach związanych z nauczaniem m.in.: konstruktywistycznej teorii nauczania oraz tzw. powerful learning. Autor programów symulacyjnych, gier komputerowych i ćwiczeń dla rządowych instytucji, zwłaszcza w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego, doskonalących procesy podejmowania decyzji, koordynacji i przywództwa w zarządzaniu kryzysowym. Jaap van Lakerveld w ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadził szereg projektów badawczych skupionych na problemie uczenia się organizacji, badał m.in.: nasycenie wiedzą i sposoby jej wykorzystania.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracji dokonać można na stronie www.wszechnica.uj.pl. Szczegółowy program dostępny na stronie

Zapraszamy 24 czerwca do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25.