Jak poradzić sobie z leniwym członkiem zespołu?

Praca z ludźmi nigdy nie jest łatwa, a może stać się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy kierownik projektu musi radzić sobie z leniwym członkiem zespołu. W wielu przypadkach wykluczenie osoby z zespołu nie jest ani możliwym, ani akceptowalnym rozwiązaniem. Jako kierownik projektu, musisz znaleźć inne sposoby na szybkie rozwiązanie problemu.

Kto określił pracownika "leniwym"?

Dowiedz się na jakiej podstawie członek zespołu został nazwany leniwym. Jeśli to inni członkowie zespołu tak go nazywają, mogą nie być obiektywni. Dlatego ważne jest, aby przeanalizować raporty oceniające pracę danego członka zespołu, które powinny zawierać wyraźne wyniki monitorowania pracy wszystkich członków zespołu.

Leniwy czy pracuje w innym tempie niż reszta?

Czasami członek zespołu nie jest leniwy, tylko pracuje wolniej niż inni, jednocześnie będąc wartościowym dla zespołu. W takim wypadku, musisz zrozumieć dlaczego wykonanie pracy zajmuje my więcej czasu. Być może jest perfekcjonistą lub osobą, która nie lubi swojej roli w zespole. Jeśli wywnioskujesz, że nie pracuje wolniej, lecz nie wykonuje swoich zadań, nie kończy pracy na czas, pokazuje brak zaangażowania, oznacza to, że rzeczywiście jest to osoba leniwa i może być niebezpieczna dla projektu.

Znajdź przyczynę!

Dowiedz się, kto przyporządkował leniwą osobę do tego zespołu i na jakiej podstawie została wybrana. Być może jest to osoba z innego działu albo została wybrana na podstawie umiejętności lub doświadczenia. Może być to prosty sposób na zrozumienie, dlaczego osoba nie wykonuje swojej pracy i rozwiązanie problemu. Musisz też dowiedzieć się, czy pracownik szwankuje od dłuższego czasu czy tylko tymczasowo. Być może pracował zbyt dużo wcześniej i jest zwyczajnie wykończony. Możesz porozmawiać z tą osobą o powodach jej słabej pracy i je wyeliminować. Może istnieć wiele powodów "lenistwa", więc dopóki nie znajdziesz konkretnego, nie możesz rozwiązać problemu.

Ułóż strategię wyeliminowania powodu

Kiedy zidentyfikujesz powód lenistwa pracownika, użyj swoich umiejętności przywódczych, aby zmotywować daną osobę. Ułóż strategię, która pozwoli jej zrozumieć wartość tego, co robi i to, jakie znaczenie ma wykonywana przez nią praca dla sukcesu projektu. Być może trzeba będzie dać jej inną rolę w zespole lub zmienić projekt, w którym uczestniczy. Decyzja powinna być oparta na tym, jak szybko możesz znaleźć kogoś na zastępstwo lub jak bardzo cenisz członka zespołu.

Udokumentuj sytuację

Leniwy członek zespołu na pewno pojawi się w twojej karierze więcej niż jeden raz. Ważnym jest, aby spisywać wszystko, łącznie z postępami danej osoby oraz określić dokładny system oceny postępów.

Źródło

www.rationalplan.com