Jak nie wprowadzać nowej oferty handlowej?

pixabay.com
pixabay.com
Wprowadzenie do oferty handlowej nowego elementu to w wielu firmach prawdziwe wydarzenie. W niektórych przedsiębiorstwach taki proces występuje nawet kilka razy w roku, w innych jest to bardzo sporadyczna akcja, której często towarzyszą emocje. Zmiany w portfolio firmy zazwyczaj oznaczają szansę na kolejny start, pozyskanie nowych klientów, zmianę profilu firmy. Aby jednak tak faktycznie było, należy wystrzegać się kilku największych błędów, które zarządzaniu produktem towarzyszą bardzo często.

Optymizm towarzyszący wprowadzaniu nowych elementów do oferty przedsiębiorstwa często okazuje się być zgubny. Niejednokrotnie zdarza się, że zespół odpowiedzialny za wdrożenie produktu jest samym faktem tak silnie zaaferowany, iż nie jest zdolny do właściwej oceny sytuacji. Takie nieodpowiedzialne działanie może doprowadzić do wielu, daleko idących reperkusji, począwszy od zmarnowanego czasu, po bezpowrotne utracenie dużej ilości gotówki. Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas wdrażania i zarządzania produktem?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas wprowadzania do oferty nowego produktu jest błędnie przeprowadzone rozpoznanie rynku. Wiele firm bada potrzeby klientów bardzo pobieżnie, co więcej, nie analizuje zagrożenia ze strony konkurencji. Konsekwencją takich działań jest wdrażanie do oferty sprzedaży produktów tak naprawdę nikomu nie potrzebnych, które nie przynoszą firmie żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie narażają ją na straty.

Kolejnym, powszechnym błędem jest nadmierna koncentracja na produkcie, przy jednoczesnym lekceważeniu procesu sprzedaży. Wielu menedżerów wychodzi z błędnego założenia, iż im bardziej „dopieszczony” produkt, bądź im bardziej rozbudowana oferta, tym lepiej dla klienta i dla firmy. Często zapominają jednak o tym, że niski poziom sprzedaży może wcale nie wynikać ze słabej jakości produktu lub mało rozbudowanej oferty. Nawet najbardziej kompleksowa oferta i doskonały produkt mogą nie znaleźć popytu, jeśli cały proces sprzedaży nie jest intuicyjny i funkcjonalny. Analiza procesu sprzedaży powinna więc zawsze poprzedzać etap udoskonalania i poszerzania oferty.

Trzeci, bardzo poważny błąd podczas wdrażania nowego produktu do firmowej oferty to przeznaczenie niewielkiego budżetu na reklamę, bądź niewłaściwe dopasowanie kampanii reklamowej. Niektórzy menedżerowie uważają, że rozreklamować produkt należy tylko na samym początku jego wdrożenia, dalej sprawy już same jakoś się potoczą. Nic bardziej mylnego, szczególnie w przypadku mniej popularnych artykułów, dla których znalezienie popytu jest bardzo trudne. Konieczne jest w miarę regularne inwestowanie w kampanię reklamową, tylko stałe nakłady na promocję będą w stanie pomóc skutecznie rozreklamować produkt i zapewnić wysoki poziom sprzedaży.

Wskazane powyżej błędy to tylko trzy z wielu najpoważniejszych przykładów niewłaściwie prowadzonych działań podczas zarządzania produktem. Warto wymienić również i takie błędy, jak brak kompletnego kanału dystrybucyjnego, brak planu działań, czy też nadmierna presja na szybki sukces. Chcąc zapewnić sobie regularne wpływy z nowo wprowadzonego do oferty produktu, należy wystrzegać się nadmiernego optymizmu i trzeźwo ocenić sytuację.

Źródło

consider.pl