Jak narzędzia IT wspierają HR

 Jak narzędzia IT wspierają HR
Firmy coraz częściej korzystają z rozwiązań informatycznych, by zoptymalizować pracę działów HR. Pozwalają one na zautomatyzowanie administracji działu kadr i ujednolicenie wewnętrznych procesów HR-owych, co prowadzi do wyraźnego zmniejszenia kosztów.

Wewnętrzne ujednolicenie procesów kadrowych na poziomie całej organizacji jest wyzwaniem dla przedsiębiorstw rozproszonych geograficznie oraz dla cieszących się coraz większą popularnością centrów wspólnych usług HR. Osiągnięciu tego celu sprzyjają różne metody – jednym z nich jest wdrożenie elektronicznej teczki osobowej, eTeczki. Przechowuje ona elektroniczne kopie wszystkich dokumentów zawartych w teczce osobowej pracownika - należą do nich głównie oryginalne skany papierowych wersji dokumentów. Taka aplikacja usprawnia działanie systemu personalnego i pozwala przyczynić się do ochrony środowiska.

Dużo firm szuka wsparcia IT w automatyzacji procesu generowania i wydawania pracownikom pasków płacowych. Tworzenie tych papierowych generuje wysokie koszty i wymagają dużego nakładu ludzkiej pracy. Dedykowane narzędzia informatyczne pozwolą nie tylko na przekazywanie pracownikom pasków w formie elektronicznej, lecz także formularzy RMUA i corocznych deklaracji podatkowych.

Automatyzacja w branży HR to obecnie popularny trend. Coraz więcej firm zaczyna odkrywać zalety elektronicznej wymiany dokumentów. Elektronizacja procesów kadrowych jest rozwiązaniem korzystnym dla każdej firmy - pozwala zaoszczędzić to, co w niej najcenniejsze, czyli czas, pieniądze i energię pracowników.