Jak napisać opinię o pracowniku

 Jak napisać opinię o pracowniku
Sporządzenie dobrej opinii o pracowniku może przysporzyć problem niejednemu pracodawcy. Ułatwieniem są dostępne w Internecie gotowe wzory, które mogą posłużyć za szablon. Należy z nich korzystać mądrze – nie tylko zmieniać w treści dane osobowe.

Ocena pracownika powinna być przede wszystkim subiektywna – sformułowane w niej przez przełożonego opinie nie muszą być pozytywne. Przywykliśmy do tego, że w tego typu dokumentach zwykle 'wychwala się pracowników. I rzeczywiście, managerowie zwykle skupiają się na pozytywnych stronach. Nie oznacza to jednak, że w opinii trzeba zawrzeć negatywne uwagi w celu uwiarygodnienia dokumentu.

Opinia, podobnie jak inne formalne dokumenty, powinna być opatrzona datą i miejscem sporządzenia. Powinna rozpoczynać się od przedstawienia danych autora, a pierwszy jej akapit – od krótkiego przedstawienia stanowiska, stażu w firmie i obowiązków pracownika. W kolejnym akapicie należy umieścić dość szczegółowe informacje o pracowniku, bez powielania treści z CV. Opisuje się tu zwykle kompetencje miękkie, takie jak: umiejętności nawiązywania kontaktu, organizację pracy, kreatywność czy inicjatywę. Ostatni akapit to miejsce na podsumowującą ocenę i czytelny podpis sporządzającego.

Źródło

HR News