Jak nadzorować pracę zdalną?

Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz chętniej stawiają na model pracy zdalnej. Wydaje się, że nadzór pracownika wykonującego zadania z dala od firmy jest niezwykle trudny. Można jednak nad tym zapanować stosując kilka reguł:

  1. Poznanie zespołu. Pracownicy zdalni mają mniejsze szanse na poznanie współpracowników oraz szefa, dlatego warto organizować spotkania, które to umożliwią. Poza tym dobrym krokiem w tę stronę jest zachęcanie pracownika do odwiedzania siedziby firmy. Warto pamiętać, by podczas pracy porozumiewać się za pomocą narzędzi VIP, które umożliwi kontakt wzrokowy z rozmówcą.
  2. Odpowiednio zaplanowana praca. Ważna zasada, która powinna przyświecać pracodawcy wiąże się z uszanowaniem wolnego czasu pracownika. Dlatego też warto wcześniej planować rozmowy telefoniczne, konferencje czy spotkania.
  3. Efektywne wyznaczanie zadań. Cele wyznaczone pracownikowi muszą być: konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie.
  4. Ocena. Należy ustalić i wypracować sposób oceny pracownika; jest to ważne z punktu widzenia obu stron, ponieważ pozwoli budować zaufanie.
  5. Obopólne zaufanie. Szef, który chce zdobyć zaufanie wśród pracowników, sam powinien je wzbudzać. Dlatego musi być wiarygodny i słowny, ma dawać przykład punktualności i zaangażowania.
  6. Szkolenia. Przed rozpoczęciem pracy zdalnej, pracodawca powinien zapewnić szkolenia z zakresu obsługi sprzętu teleinformatycznego oraz specyfiki pracy z dala od firmy.
  7. Odpowiednia motywacja. Pracownik powinien otrzymywać informację zwrotną dotyczącą poprawności wykonywanych przez siebie zadań. Wskazane jest, by szef także otrzymywał „feedback” na temat swojego sposobu zarządzania. W tym celu warto przeprowadzać ankiety.
  8. Równe traktowanie pracowników. Pracownicy powinni być traktowani w taki sam sposób, bez względu na miejsce wykonywania pracy. Ponadto muszą mieć zapewniony równy dostęp do szkoleń oraz sprzętu, na którym pracują.


Źródło