Jak dobrze rozpocząć projekt?

Nigdy nie dostajemy drugiej szansy na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia i nigdy nie dostajemy drugiej szansy na dobre rozpoczęcie projektu.

Projekt jest oczywiście ważny dla konsumenta, inaczej byśmy go nie rozpoczynali. Drugą bardzo ważna dla nich rzeczą są oczywiście ich pieniądze, które będą musieli zapłacić za projekt. To daje szansę kierownikowi projektu na dobre rozpoczęcie projektu - z dobrze przygotowaną prezentacją i dobrą sesją rozpoczynającą. Nie jest to tylko "show" - to pierwsza szansa na to, aby upewnić się, że każdy wie co ma robić, że informacje są prawidłowe, że każdy pracuje na osiągnięcie tych samych celów i że wchodzimy w fazy planowania i projektowania z wiedzą o tym, gdzie mamy się znaleźć. W celu dobrego rozpoczęcia projektuzalecanesą poniższe kroki:

  1. zebranieinformacji,
  2. zaangażowanie klienta,
  3. przygotowanie prezentacji,
  4. przeprowadzenie formalnej sesji otwierającej.


Nigdy nie lekceważmy rozpoczęcia projektu, nie ważne jak długi lub krótki jest projekt lub jak skomplikowana czy prosta jest sytuacja. Pieniądze klienta są dla niego najważniejsze, chce on wiedzieć, że projekt będzie dobrze zarządzany i że rozwiązanie odniesie sukces.

Więcej na ten temat na: www.projectsmart.co.uk