Jaką wybrać formę działalności gospodarczej?

Założenie firmy jest pracochłonne i kosztowne. Zanim przystąpi się do realizacji własnych planów biznesowych, należy najpierw zastanowić się nad wyborem odpowiedniej formy działalności gospodarczej. To jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych podczas otwierania własnego biznesu.

Podczas wyboru formy działalności gospodarczej trzeba odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań m.in.: Czy firmę będziemy prowadzić samodzielnie, czy ze wspólnikami?; Ile mamy pieniędzy na start? Czy planujemy większe inwestycje? Na jaką skalę chcemy działać? Jeśli zastanowimy się nad tymi kwestiami, łatwiej nam będzie podjąć decyzję. Możemy wybierać spośród następujących możliwości:

Indywidualna działalność gospodarcza (tzw. samozatrudnienie)

O przedsiębiorstwie jednoosobowym można mówić wtedy, gdy jedyną osobą odpowiedzialną za prowadzenie i reprezentowanie firmy jest jej właściciel. Jest on odpowiedzialny w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy, zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym. Ponadto pełnej osobistej odpowiedzialności za działalność przedsiębiorstwa towarzyszy pełnia kompetencji decyzyjnych przedsiębiorcy. Jest to dobre rozwiązanie dla osób dysponujących niewielkim wkładem finansowym i nie zamierzających działać na dużą skalę.

Spółka cywilna

Spółka cywilna - prosta forma organizacji działalności gospodarczej oparta na wzajemnym zaufaniu wspólników - jest najczęściej wybierana formą wspólnie prowadzonej przedsiębiorczości. Polega na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa. Mogą ją założyć zarówno osoby fizyczne, jak i istniejące już firmy. Zaletą tego rodzaju działalności jest to, że każdy wspólnik może wnieść ze sobą własny kapitał, własną pracę na rzecz firmy i swoje unikalne umiejętności. Wadą, że trzeba liczyć się ze współodpowiedzialnością karną za poczynania wspólnika oraz dzielić się zyskami.

Spółka jawna

Spółka jawna jest bardzo podobna do spółki cywilnej. Nie posiada formy prawnej i tworzona jest , z reguły, przez niewielką liczbę wspólników darzących się wzajemnym zaufaniem. Od spółki cywilnej różni się tym, że jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale nie wymaga oddzielnej rejestracji każdego wspólnika. Poza tym konieczne jest ujawnienie w nazwie firmy chociaż jednego nazwiska współwłaściciela. W spółce jawnej, każdy ze wspólników odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania firmy. Z tym, że wierzyciel ma prawo sięgnąć po mienie jednego ze współwłaścicieli dopiero wtedy, gdy niemożliwa będzie egzekucja z majątku spółki. Prawo do reprezentowania spółki mają wszyscy jej wspólnicy.

Spółka partnerska

Spółka partnerska to specyficzna forma służąca wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów (mogą ją założyć np. prawnicy, lekarze, tłumacze przysięgli, rzeczoznawcy majątkowi). Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że w spółce partnerskiej działalność prowadzi się razem, ale każdy ze wspólników ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Nie trzeba też prowadzić tzw. "pełnej księgowości".

Spółka komandytowa

W spółce komandytowej są dwie kategorie wspólników: komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. Komandytariusz odpowiada tylko do wysokości sumy komandytowej, czyli swojego wkładu. Często komandytariusz to pasywny wspólnik - inwestuje w spółkę, ale nią nie zarządza.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ten rodzaj działalności gospodarczej charakteryzuje się tym, że każdy wspólnik wnosi swój własny kapitał i tylko tym kapitałem odpowiada za zobowiązania finansowe spółki. Ponadto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, czyli samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, różnym od zawiązujących ją wspólników. Ma swój własny majątek i właśnie nim odpowiada za swoje zobowiązania. Minusem jest tutaj podwójne opodatkowanie – podatek od dochodu spółki i osobno od zysków wypłacanych wspólnikom.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma spółki handlowej. Głównie przeznaczona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. Wymaga zaangażowania dużego kapitału. Za zobowiązania spółki akcyjnej odpowiada spółka całym swoim majątkiem.Największą różnicą pomiędzy spółką akcyjną a pozostałymi spółkami handlowymi jest sposób pozyskiwania kapitału. Spółka akcyjna może go pozyskiwać na giełdzie papierów wartościowych oraz poprzez obligacje.

Spółka komandytowo-akcyjna

Ten rodzaj spółek pojawił się w 2001 r. Do niedawna była to chyba najmniej popularna forma, jednak ostatnio decyduje się na nią coraz więcej przedsiębiorców. Dlaczego? Ze względu na podatki. W tym typie spółek można odroczyć płacenie podatku dochodowego do czasu, kiedy wspólnicy zdecydują się wypłacić dywidendę.

Co wybrać?

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: Która z form prowadzenia firmy, jest najlepsza? Każda ma plusy i minusy. Wszystko zależy od rodzaju działalności, od naszego kapitału początkowego oraz od tego ile pieniędzy jesteśmy w stanie zaryzykować, by osiągnąć zamierzony zysk.

Źródło