Języki obce gwarancją sukcesu firmy

 Języki obce gwarancją sukcesu firmy
Jak w prosty i skuteczny sposób podnieść prestiż firmy i sprawić, by odniosła sukces? Nauczyć pracowników języków obcych! W czasach, kiedy komunikatywny angielski jest niemal standardem, często zapomina się o ulepszeniu możliwości w jego posługiwaniu się lub nauce kolejnego, mniej popularnego języka. A zdecydowanie warto to robić.

Ostatnie badanie ELAN, które opublikowała Komisja Europejska, wykazało, że znaczny odsetek przedsiębiorstw europejskich każdego roku ponosi straty z powodu zbyt małych umiejętności językowych swoich pracowników. Często pracownicy albo nie znają obcego języka w ogóle, albo nie mają śmiałości go używać. Efektami tych zaniedbań są błędy w ustnych i pisemnych tłumaczeniach, niechęć w odbieraniu telefonów z zagranicy, utrata zagranicznych transakcji i kontaktów, a także małe szanse na zawarcie ciekawych międzynarodowych znajomości.

By firma bez problemów mogła funkcjonować na międzynarodowym rynku, podnoszenie kwalifikacji językowych pracowników jest niezbędne. Decyzja, w jakie języki powinno się inwestować, musi być uzależniona od obecnych i planowanych obszarów ekspansji firmy. Panuje jednak przekonanie, że język angielski, jako międzynarodowy język biznesu, wystarczy do realizowania międzynarodowej działalności. Badanie EF English Proficiency Index z 2014 r. wykazało, że pracownicy polskich firm w rankingu znajomości angielskiego wypadają bardzo korzystnie, zajmują bowiem szóste miejsce wyprzedzając Austriaków, Niemców czy Belgów.

W ostatnich latach zmienił się status umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Mało kto uważa go jako atut z kategorii „języki obce”, jest traktowany jako podstawowa umiejętność. To oznacza, że wiele firm musi zwiększyć zdolności językowe swoich pracowników. Co więcej, coraz bardziej będzie odczuwalna konieczność przewagi nad konkurencją poprzez opanowanie kolejnych, mniej powszechnych języków.

Aktywna wymiana handlowa z Niemcami, Francją, Włochami, Rosją i Hiszpanią sprawia, że na polskim rynku ciągle poszukuje się pracowników władających językami tych krajów. Zauważa się rosnące zainteresowanie językami słowiańskimi – czeskim, słowackim i ukraińskim, a także chińskim. Dobra komunikacja to jednak nie tylko umiejętności czysto językowe – potrzeba także zrozumienia mentalności innych kultur.

Strategię nauki języka w firmie najlepiej zacząć od przeglądu dotychczasowych umiejętności. Potem warto ustalić dla pracowników indywidualne cele, dopasowane do poziomu umiejętności i obejmujących stanowisk. Najważniejsza zaś jest prawidłowa, szeroka strategia zarządzania, obejmująca inwestycję w szkolenia językowe, dbanie o rozwój kompetencji kulturowych, wykorzystanie technologii językowych, zwiększenie liczny obcojęzycznych pracowników czy przetłumaczenie strony internetowej firmy na języki obce.

Źródło

nf.pl/