IoT w strategiach biznesowych firm

pixabay.com
pixabay.com
Internet of Things, czyli Internet Rzeczy, to kolejny etap rozwijającej się w ogromnym tempie rewolucji cyfrowej, która w dzisiejszych czasach ma zasadniczy wpływ na transformację biznesu i sposób funkcjonowania każdego z nas. Potencjał drzemiący w gromadzonych, przetwarzanych i wymienianych danych jest nieograniczony, wystarczy tylko zastosować odpowiednie narzędzie by go wykorzystać. Coraz więcej firm decyduje się więc na umieszczenie IoT w swoich przyszłych strategiach biznesowych.

Badania przeprowadzone wśród amerykańskich przedsiębiorców wyraźnie pokazują, że technologie IoT są lub w najbliższym czasie będą mocno wykorzystywane w strategiach przedsiębiorstw. Aż 88% przedsiębiorców uważa, że technologie IoT to ważny trend, który będzie miał istotny wpływ na wzrost biznesu w przyszłości, 63% uważa, że IoT ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ich organizacji, a 50% potwierdza, że analizuje dane z urządzeń oraz maszyn.

Inteligentne urządzenia połączone ze sobą za pomocą sieci teleinformatycznej potrafią komunikować się oraz odbierać informacje i polecenia. Cały proces, począwszy od pozyskania danych z czujników, kończąc na podjęciu decyzji wymaga zastosowania technologii zarządzania danymi oraz różnorodnych technik analitycznych, takich jak analiza sekwencji zdarzeń, modelowanie predykcyjne, czy prognozowanie. Ten trud jest jednak zdecydowanie opłacalny. Jak wskazują badania przeprowadzone wśród największych europejskich przedsiębiorców, za najważniejsze oczekiwane korzyści płynące z wykorzystania IoT 43% respondentów wskazało zwiększenie efektywności operacyjnej, 36% poprawę doświadczenia i satysfakcji klientów, 29% możliwość tworzenia nowych produktów, a 25% lepsze zarządzanie zasobami. Inne, niezwykle ważne zastosowanie danych pochodzących z IoT, to przeciwdziałanie cyberatakom, które w dzisiejszych czasach stanowią jeden z kluczowych elementów zagrażających publicznemu bezpieczeństwu. Dzięki analityce czasu rzeczywistego można skutecznie wykrywać zagrożenia, zanim bezpośrednio uszkodzą one funkcjonowanie krytycznej infrastruktury informatycznej, doprowadzając do kradzieży lub zafałszowania danych. Przedsiębiorcy, decydujący się wdrożyć w swojej strategii rozwiązania IoT powinni więc spojrzeć na temat szeroko i poszukiwać nie tylko korzyści, ale również zadbać o prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie swoich systemów teleinformatycznych.

Przykładów zastosowań technologii IoT można już dziś wymienić wiele. Warto wspomnieć między innymi o inteligentnych pojazdach, na bieżąco wykorzystujących pozyskiwane dane w celu zoptymalizowania kosztów podróży i zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów, lub o coraz bardziej dopasowanych do potrzeb klienta ofertach sieci handlowych. Dzięki pozyskiwanym danym są one w stanie zaproponować takie rozwiązania, których potencjalny klient akurat teraz potrzebuje. Nie ulega więc wątpliwości, że przyszłość przedsiębiorstw oparta będzie o rozwiązania IoT. By jednak mogły one właściwie funkcjonować i przynosić oczekiwane rezultaty, konieczna jest gotowość organizacji do wdrażania zmian i innowacji oraz posiadanie szerokiego zakresu kompetencji w zespołach projektowych.

Źródło

it-manager.pl