Inwestowanie w zarządzanie kapitałem

 Inwestowanie w zarządzanie kapitałem
W większości firm można zauważyć strategiczne działania opierające się na inwestowaniu w działy HR. Takie działania przynoszą wiele zysków, zwłaszcza, że ta wciąż rozwijająca się dziedzina zarządzania coraz częściej sięga po narzędzia pozwalające realnie wspierać strategię firmy.

Efektywność HR jest wynikiem maksymalnej automatyzacji i ustandaryzowania obszaru operacyjnego oraz bieżącego monitorowania działalności strategicznej. Zdarza się jednak, że realizowane procesy efektywne nie są. Najłatwiej można je poznać po nieoszacowanych budżetach, zbyt dużej liczbie papierowych dokumentów czy długim czasie przygotowywania danych statystycznych. Wtedy najbardziej słusznym rozwiązaniem jest inwestycja w wspierające HR narzędzia IT.

Dla wielu firm jest to trudna decyzja. Prezes Zarządu GAVDI Polska, Teresa Olszewska, mówi, że decyzje o inwestowaniu w rozwiązania informatyczne wspierające HR powinno się podjąć po negatywnej odpowiedzi na jedno pytanie: czy zarząd firmy, dyrektor HR, dyrektor finansowy, menedżer liniowy mają bieżący dostęp do aktualnych danych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi kluczowych dla sprawnego podejmowania trafnych decyzji menedżerskich.

Najbardziej powszechnym problemem działów HR prowadzących papierową dokumentację jest niedopasowanie budżetu do realnych kosztów. Przyczyną są niepełne analizy i zbyt ogólnikowe informacje. Taki nierozwiązany problem niesie ze sobą niebezpieczne konsekwencje – zagrożenie dla płynności finansowej i utrudnienie funkcjonowania. Jedynymi wiarygodnymi prognozami finansowymi mogą być te sporządzone w oparciu o pełne dane, stworzone automatycznie w systemie IT.

W ten sposób można oszczędzić nie tylko pieniądze, lecz także czas pracowników. Niektóre procesy kadrowe i administracyjne bez wsparcia informatycznego mogą być bardzo czasochłonne. Olszewska dodaje, że inwestowanie w rozwiązania IT dla rynku zarządzania kapitałem ludzkim to trend, który utrzyma się w przyszłości. Jest zauważany przez przedsiębiorstwa, gdyż wspiera menadżerów, zmniejsza koszty i oszczędza czas.

Źródło

inwestycje.pl