Inwestowanie w HR się opłaca

 Inwestowanie w HR się opłaca
Dyrektorzy firm zgadzają się w kwestii, że działy HR właśnie przechodzą ogromna transformację. Coraz częściej włączane są do procesów zarządzania przedsiębiorstwami, co czyni je działami mającymi realny wpływ na strategie firmy, a nawet wyznaczają jej cele. Trend ten będzie coraz wyraźniejszy, gdyż rynek pracy zmienia się w rynek pracownika.

Transformacja staje się widoczna szczególnie w małych firmach. Zaawansowane strategie HR były dotychczas domeną największych przedsiębiorstw. Dziś korzystają z nich mniejsze organizacje – mające po 200-300 pracowników. Wzmocnienie działu HR w firmach jest początkiem nowego elementu na rynku zarządzania zasobami ludzkimi. HR to bowiem już nie tylko kadry czy płace, to dział, który może mieć wpływ również na drugą stronę organizacji – tą przychodową. Może wnieść do firmy wartość, a to prędzej czy później wyjdzie firmie na dobre.

Wyniki globalnej ankiety „Barometr Rynku HR 2015” wskazują, że wzmacnia się pozycja lidera HR w organizacjach. Szczególnie zyskuje jego rola strategiczna, do której zadań należy pozyskiwanie talentów, opracowywanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi i kształtowanie właściwych relacji między pracownikami. Aspekt HR-u jako działu strategicznego i HR Business Partnering (HRBP) stoją w opozycji do modnego ostatnio outsourcingu. Jednak to w HRBP dział pełni rolę partnera biznesu przez inicjowanie zmian i merytoryczne wsparcie.

Innymi zaletami struktury HRBP jest patrzenie z punktu widzenia HR na średnio i długofalową strategię firmy, określanie tego, jakie umiejętności będą konieczne w przyszłości. Środkiem do osiągnięcia tego celu może być dopasowanie systemów retencyjnych i rozwoju talentów, planów sukcesji i rekrutacji, a następnie stworzenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi przez budowanie motywacji i zaangażowania.