Inteligentny budynek

 Inteligentny budynek
Współczesny rynek coraz częściej oferuje instalacje automatyki budowlanej, powszechnie nazywane inteligentnymi. Pozwalają one na proste sterowanie niemal wszystkimi aspektami związanymi z funkcjonowaniem obiektu, począwszy od ogrzewania i oświetlenia po zarządzanie multimediami.

Zastosowanie inteligentnych systemów skutkuje licznymi korzyściami, wśród których zasadniczymi są: zwiększenie bezpieczeństwa budynku, komfortu oraz zmniejszenie kosztów utrzymania. Rozwiązania systemów zarządzania budynków można sklasyfikować w oparciu o różne kryteria. Natomiast biorąc pod uwagę funkcjonalność, wyróżniono trzy grupy rozwiązań:
  • systemy wykorzystywane do najprostszych rozwiązań (sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem)
  • systemy stwarzające możliwość projektowania zależności logicznych (np. wizualizacje)
  • kompleksowe systemy z możliwością kompilacji innych elementów (audio/video czy urządzeń AGD)


Marek Mejssner w swoim artykule SFPUC - budynek w pełni inteligentny przedstawia nowoczesne systemy, które zastosowano w wieżowcu Public Utilities Commission w San Fransisco (SFPUC), uznawanym za najinteligentniejszy budynek na świecie. W obiekcie tym wykorzystywany jest zaawansowany, zintegrowany system IBMS, który funkcjonuje w czasie rzeczywistym i otrzymuje dane z podsystemów transportowych, np. schodów ruchomych i wind. Ponadto zbiera informacje z regulatorów rozmieszczonych w pokojach i na korytarzach, które mogą programować użytkownicy. Warto dodać, że SFPUC jest najbardziej energooszczędną budowlą na świecie – uzyskuje 7% zużywanej energii z własnego systemu paneli słonecznych oraz turbin wiatrowych, zamontowanych na dachu. Konstrukcja obiektu zapewnia o 32% niższe zużycie energii w porównaniu do obecnie powstających biurowców tej samej klasy.

Źródło