Inteligencja emocjonalna niezbędna w pracy menedżera projektu

 Inteligencja emocjonalna niezbędna w pracy menedżera projektu
Nawet posiadający rozległą wiedzę, wysokiej klasy specjalista nie stworzy wydajnego zespołu pracowników, realizującego cele i strategię firmy, jeżeli nie będzie miał umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej. Niektórzy takie zdolności posiadają niejako naturalnie, inni muszą nauczyć się właściwych sposobów postępowania. Jedno jest pewne: menedżer XXI wieku powinien odznaczać się wysokim poziomem EQ.

Posiadanie kompetencji wchodzących w zakres inteligencji emocjonalnej jest niezwykle istotne dla osób na kierowniczych stanowiskach. Menedżerowie kształtują bowiem kulturę całej organizacji, wyznaczają kierunek jej rozwoju i motywują zespół do wydajniejszej pracy.

Sukces projektu to skuteczna komunikacja

Menedżer realizujący projekt musi nie tylko delegować zadania i kontrolować efekty, ale powinien też dowiadywać się czy komunikacja podczas pracy nad projektem przebiega w sposób właściwy. Tutaj pomocne są właśnie umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej. Menedżer kierujący zespołem powinien stworzyć taką atmosferę pracy, by pracownicy chcieli ze sobą współpracować w celu osiągnięcia sukcesu. Powinien zatem zadbać o integrację. Musi jednak liczyć się z tym, że na różnych etapach realizacji projektu mogą zdarzyć się sytuacje konfliktowe. Powinien więc na bieżąco wyjaśniać spory i jeśli zachodzi taka potrzeba, interweniować w celu wypracowania kompromisu. Niezbędna jest tutaj empatia, ale też szereg innych umiejętności właśnie z zakresu EQ. Dobry menedżer wie kiedy od razu „wkroczyć do akcji”, a kiedy poczekać z trudnymi rozmowami do czasu, kiedy emocje ostygną.

Inteligencja emocjonalna ważna w relacjach zewnętrznych

Dzięki inteligencji emocjonalnej, menedżer projektu wie z kim warto współpracować, komu może zaufać, kto okaże się cennym klientem oraz wie, kogo powinien unikać. Osoby, które są obdarzone inteligencją emocjonalną, potrafią zrozumieć potrzeby drugiej osoby oraz odpowiednio na nie zareagować.

Przekierowanie emocji na cel

W obszarze inteligencji emocjonalnej szczególnie istotne są 3 czynniki: ocena, ekspresja emocji i kontrola emocji. O ile jasne jest, że osoba inteligentna emocjonalnie potrafi adekwatnie rozpoznawać emocje u siebie i innych oraz je wyrażać w asertywny sposób, o tyle praca z kontrolą emocji oraz ich wykorzystaniem otwiera nowe możliwości na polu własnej efektywności oraz w kwestii wywierania pożądanego wpływu na innych ludzi.

Źródła

kobieta.wp.pl

goldenline.pl