Innowacje technologiczne a przenikanie się sfer pracy i wypoczynku

 Innowacje technologiczne a przenikanie się sfer pracy i wypoczynku
Eksperci biorący udział w berlińskim festiwalu Transmediale zgodnie stwierdzili, że obecnie jesteśmy świadkami takiej ewolucji podejścia do pracy, jakiej nie doświadczyliśmy od czasu rewolucji przemysłowej. Nowe technologie wywołały zmiany prowadzące do coraz większego nakładania się sfer pracy i wypoczynku.

Transmediale to festiwal nowych mediów i cyfrowych kultur, podczas którego eksperci oraz artyści dyskutują o zmianach w społeczeństwie wywołanych innowacjami technologicznymi. W tym roku głównym tematem debat stała się ewolucja pracy w cyfrowym świecie. Zauważono fakt znikania podziału na czas wolny i czas przeznaczany na pracę – trudno je rozdzielić, gdyż wciąż spotykają się w świecie cyfrowym.

Carolin Gerlitz zauważa, że często używamy tych samych sieci społecznościowych, by wchodzić w nowe relacje lub wyszukiwać informacje zarówno w pracy, jak i poza nią. W styczniu Facebook ujawnił plany wprowadzenia nowej wersji programu – Facebook at Work. Będzie ona ingerować w środowisko pracy i osobiste relacje pracowników. W ubiegłym roku firma IBM ogłosiła pracę nad podobnym systemem. Verse miałby łączyć funkcje poczty e-mail, sieci społecznościowych i komunikatorów internetowych. Aplikacja ta będzie dostępna na wszystkich urządzeniach, więc pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Nowe technologie zmieniają rozumienie tego, czym jest praca. Judy Wajcman stwierdziła, że coraz częściej nie jest ona wytwarzaniem fizycznych dóbr w konkretnym miejscu i czasie, ale rozmaite typy aktywności w cyberprzestrzeni, a coraz cenniejsze staje się to, co można policzyć i zamienić w zbiory danych. W morzu cyfrowych danych (Big Data) największą wartość mają informacje opisujące cyfrową aktywność miliardów ludzi. Facebook i Google, wyceniane na kilkaset miliardów dolarów, odpowiedzialne są jednocześnie za powstawanie dziesiątek nowych zawodów i specjalizacji związanych z rynkiem mediów, reklamy czy bazy danych.Prognozy ekspertów z Transmediale przewidują, że ewolucja pracy i jej przenikanie się ze sferą prywatną będzie miało ogromny wpływ na jakość życia w XXI wieku.

Źródło

Innowacje technologiczne a przenikanie się sfer pracy i wypoczynku. Co przyniesie przyszłość? Polska Agencja Prasowa