IT u progu Transformacji Cyfrowej

itsmf.org.pl
itsmf.org.pl
26 października 2016 r. zapraszamy do JM Hotel w Warszawie na 8.Kongres itSMF Polska. Po konsultacjach z członkami i sympatykami Stowarzyszenia, dla tegorocznej edycji organizatorzy wybrali temat gotowości IT do Transformacji Cyfrowej. Wyzwania jakie niesie ta zmiana stanowią dla menedżerów i pracowników IT większą niewiadomą niż dla kadry zarządzającej firm podjęcie decyzji, czy i kiedy przechodzić tę transformację.

O nieuchronności transformacji cyfrowej przekonują analitycy rynku, eksperci z firm doradczych i nagłaśniający modny temat dziennikarze. O jej konieczności i wizjach nowej gospodarki (ang. New Economy) można znaleźć relatywnie liczne, mniej i bardziej obszerne publikacje, posłuchać wykładów i referatów na konferencjach, sympozjach i seminariach. Są one adresowane do Biznesu i CIO. A co z IT? Co z menedżerami IT szczebla operacyjnego?

8. Kongres itSMF jest poświęcony zagadnieniom Transformacji Cyfrowej widzianej właśnie z perspektywy szczebla operacyjnego IT. Wyjątkowość tego wydarzenia polega na tym, że będzie ono skoncentrowane na odpowiedzi na pytanie JAK, w odróżnieniu od licznych konferencji wyjaśniających DLACZEGO należy przeprowadzić transformację. Omówione zostaną wyzwania związane z technologicznymi i organizacyjnymi zmianami, które czekają działy IT w przedsiębiorstwach i instytucjach, które świadomie zdecydują się na transformację cyfrową.

Program 8. Kongresu będzie koncentrował się na trzech kluczowych dla IT zagadnieniach:

• miejscu IT w cyfrowym biznesie;

• architekturze IT cyfrowego biznesu;

• realizacji i bezpieczeństwa biznesu w chmurze.

Zmiana roli IT w biznesie jest efektem zachodzącej w ramach transformacji cyfrowej konwergencji IT i Biznesu. IT przestaje dostarczać usługi wspierające procesy biznesowe i zaczyna współkreować biznes, dostarczać usługi biznesowe dla klientów firmy czy instytucji. Klasyczny, ITSM-owy model przestaje mieć rację bytu ustępując miejsca wspólnemu prowadzeniu biznesu. Wymaga to zarówno zmiany struktury organizacyjnej, jak i kompetencji zespołów, które w większości będą pracowały w modelu devopsowym.

Przed działami IT pojawia się nowe wyzwanie polegające na wsparciu biznesu w zapewnieniu komunikacji w ramach tworzących się ekosystemów i łańcuchów wartości przy jednoczesnym braku interoperacyjności. Całkiem nowe zadania stają przed zarządzającymi architekturą. Co więcej samo pojęcie architektury nabiera nowego znaczenia.

Jeszcze większą rolę w Gospodarce Cyfrowej odgrywają usługi dostarczane w chmurze. Na barkach dostawców spoczywają nie tylko obowiązki związane z ich jakością, ale również bezpieczeństwem. Uczestnictwo w globalnym łańcuchu wartości stwarza nie tylko nowe możliwości ale i niebezpieczeństwa. Zmienia się tym samym rola szefa bezpieczeństwa i podległych mu służb.

Organizatorzy zapewniają, że 8. Kongres będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz szerokich dyskusji. Co zyskacie biorąc udział?

• zdobędziecie unikalną i trudno dostępną wiedzę;

• zapoznacie się z case studies z polskiego rynku;

• nawiążecie relacje biznesowe;

• weźmiecie udział w dyskusjach i wymienicie się doświadczeniami;

• omówicie problemy, które mogą pojawić się w firmach.

Organizatorem kongresu jest Stowarzyszenie itSMF Polska.

Szczegółowe informacje na temat kongresu dostępne są na stronie kongres2016.itsmf.org.pl.