II Project Management Forum

Już w kwietniu tego roku odbędzie się interesujące wydarzenie dla wszystkich osób zawodowo związanych z obszarem Project Management. II Project Management Forum to wydarzenie, które ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania zespołów projektowych w organizacjach, dzięki czemu mają one sprawniej realizować swoje zadania.

II Project Management Forum odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku w Warszawie. Wydarzenie podzielone będzie na kilka etapów. Na początek Morning Workshop, czyli poranne sesje warsztatowe. Do wyboru będą trzy obszary tematyczne:

  • Symulacje KanBan,
  • Gry jako mniej konwencjonalny sposób poszerzania wiedzy o SCRUM,
  • Budowanie wspólnego zrozumienia pomiędzy klientem oraz dostawcą, czyli Story Mapping w praktyce.


Po porannej rozgrzewce rozpoczną się konferencje, których tematyka to między innymi: Etologia – pierwotny lider i stado, PMO w złożonym świecie usług i projektów, AGILE na polskim rynku ICT. Prowadzący postarają się również pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie: Czego PM może nauczyć się od zespołu zwinnego, co zespół zwinny może podpatrzeć u PMa.

Część trzecia II Project Management Forum to tzw. round tables, podczas której uczestnicy zostaną zaproszeni do dyskusji przy kilku stołach tematycznych. W każdej dyskusji uczestniczyć będzie ekspert, z którym będzie można wymienić poglądy, opowiedzieć o swoich doświadczeniach oraz poznać historie innych uczestników.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zawodowo związanych z Project Management, w tym dyrektorów IT, szefów biur zarządzania projektami, Project Managerów i pracowników odpowiedzialnych za planowanie i rozwój.

Organizatorzy, w tym między innymi Puls Biznesu, gwarantują uczestnikom sesje warsztatowe, stoły dyskusyjne oraz oparte na realnych doświadczeniach case studies, a wszystko to poprowadzone przez ekspertów, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą. Poza potężną dawką informacji, wartością dodaną jest również możliwość pozyskania szeregu przydatnych kontaktów, które w tej branży są szczególnie istotne. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Więcej na temat II Project Management Forum na stronie organizatora.