III Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie - Nowe Perspektywy Przedsiębiorczy Menedżer Innowacyjnej Organizacji

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie organizuje III Międzynarodową KonferencjęNowe Perspektywy Przedsiębiorczy Menedżer Innowacyjnej Organizacji. Odbędzie się ona 14 listopada 2013 r., w godzinach 10:00 – 17:00.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
  • Nowe koncepcje w nauce i praktyce zarządzania,
  • Nowe spojrzenie na rolę kadry menedżerskiej w działalności gospodarczej,
  • Innowacyjne metody zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji,
  • Nowe szanse i problemy stojące przed kadrą menedżerską.


Konferencja ta odbywa się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jak twierdzi organizator:

powinna stanowić forum wymiany myśli, poglądów oraz innowacyjnego spojrzenia na zmiany, prezentacji pozytywnych i negatywnych doświadczeń menedżerskich i ich skutków dla organizacji. Pozwali także na wskazanie jak procesy globalizacji wpływają na zarządzanie polskich i międzynarodowych organizacji, jak umiejętnie wykorzystać nowe przedsiębiorcze podejście do wzrostu efektywności, uzyskania zaufania klientów oraz podniesienia konkurencyjności.

Źródło

www.konferencja.zarzadzanie.noweperspektywy.san.edu.pl