Hierarchia potrzeb IT

Temat hierarchii potrzeb IT został szeroko omówiony w książce Nicholasa Carra Does IT Metter?. Po jej lekturze można dostrzec, że autor przychyla się ku tezie o spowszednieniu większości inwestycji w obszarze IT. Są one "towarem powszechnego użytku", w związku z czym problematyczne jest wyróżnienie się na rynku za ich pośrednictwem. Carr stwierdza również, że inwestycje te nie dają przewagi konkurencyjnej. Warto zastanowić się, czy rzeczywiście tak jest? Kluczowe także wydaje się pytanie o obecną hierarchię potrzeb IT.

Kiedy mówimy o podstawowych elementach struktury IT, takich jak: drukarki, serwery, aplikacje, pamięci masowe, etc. – nie sposób odmówić racji Nicholasowi Carrowi. Wszak rozwiązania tego typu cechuje standaryzacja, a różnice cenowe u poszczególnych dostawców są minimalne. Jednak należy postawić pod znakiem zapytania słuszność tezy dotyczącej przewagi konkurencyjnej, która – zdaniem autora – nie jest możliwa do osiągnięcia. Nie wszystkie elementy infrastruktury IT spowszedniały, należałoby tutaj zwrócić uwagę na ich ciągłą ewolucję. Zjawisko to podkreśla także Tom Piselli, autor artykułu stanowiącego odpowiedź na wspomnianą książkę Does IT Metter?. Oponent Carra łączy sposób podejmowania decyzji w obszarze IT z piramidą potrzeb Maslowa. W ten sposób tworzy model Hierarchy of Needs for IT Investment Management. Zakłada on, że podstawowe potrzeby IT faktycznie zostały zaspokojone, aczkolwiek wkraczają nowatorskie rozwiązania łączące się z innowacyjnością przedsiębiorstw oraz konkurencją w obszarze szybko zmieniającego się rynku. To właśnie te potrzeby są kluczowe, ich zaspokojenie stanowi bazę dla rozwoju przyszłej konkurencyjności organizacji.

Teoria hierarchii potrzeb IT pomaga zobrazować proces rozwoju przewagi konkurencyjnej. Poczynając od specjalistów dysponujących wiedzą na temat wdrażania nowych technologii, poprzez tych, którzy mają świadomość, jak zastosować je w celu poprawy procesów biznesowych; kończąc na osobach potrafiących zmodyfikować przedsiębiorstwo, wykorzystując jego mocne strony konkurencyjne i tzw. "inteligencję rynkową". Poniżej klasyfikacja projektów IT według hierarchii potrzeb:

  1. Infrastruktura IT i podstawowe rozwiązania IT – stanowią one bazę dalszego rozwoju, ale nie mają wpływu na przewagę konkurencyjną. Nie mniej jednak z ich pominięciem, kłopotliwe byłoby przejście do kolejnego etapu hierarchii potrzeb. Projekty powinny dążyć do osiągnięcia konkretnych poziomów usług (SLA), jednocześnie obniżając całkowity koszt posiadania (TCO). Swoim zakresem obejmują one m.in. instalację serwerów, pamięci masowych, bezpieczeństwo.
  2. Procesy i optymalizacja transakcji – inwestycji w tych obszarach dokonują przedsiębiorstwa, poszukujące oszczędności wydatków operacyjnych za sprawą automatyzacji głównych procesów biznesowych. Ponadto starają się zoptymalizować prężność łańcucha dostaw i transakcji z klientami. Projekty w tej kategorii dotyczą automatyzujących procesów marketingu oraz sprzedaży, jak również wdrażania systemów ERP, SCM, HR.
  3. Optymalizacja informacji – celem tych inwestycji jest poprawa sposobu podejmowania decyzji w organizacji. Służy temu obserwowanie wskaźników KPI, tworzenie własnych raportów, szybsze wyszukiwanie kluczowych informacji, dzielenie się nimi. Tego rodzaju projektom towarzyszą wdrożenia systemów Business Intelligence czy hurtowni danych.
  4. Transformacja biznesowa – inwestycje te za cel obierają skuteczne wykorzystanie informacji i wdrożenie nowatorskich procesów. Pozwolą w ten sposób wzmocnić predyspozycje biznesowe oraz elastyczność organizacji. Mają one za zadanie ułatwić realizację projektów związanych z przejęciami i fuzjami, wdrażać nowe przedsięwzięcia, uruchamiać nowe kanały dostępu oraz strategie konkurencji.


Źródło