HR z głową w chmurach

HR z głową w chmurach
HR z głową w chmurach
Nowoczesne systemy IT coraz silniej wspierają działania HR-owców. Procesy rekrutacyjne, organizacja szkolenia, badania satysfakcji pracowników, to tylko niektóre elementy pracy działów kadrowych, które otrzymują wsparcie ze strony systemów informatycznych, często opartych na nowoczesnych rozwiązaniach cloudowych. Jednakże, specyfika pracy HR-owców, na szczęście wciąż wymaga odpowiedniego wkładu człowieka w działanie, dlatego też decyzję o tym, kto zostanie przyjęty do pracy nadal podejmuje człowiek, a nie maszyna.

Praca w działach kadrowych w dużej mierze oparta jest na ogromie przetwarzanych codziennie danych, w szczególności danych osobowych, także tych wrażliwych. Nie należy się więc dziwić wyraźnie widocznemu dążeniu do automatyzacji niektórych procesów mających miejsce w potocznie zwanych kadrach. Właściwe przetwarzanie tak pokaźnej ilości danych jest nie lada wyzwaniem, szczególnie w firmach o rozbudowanej strukturze personalnej. Z uwagi na charakter pracy działów HR niezbędny jest jednak mieszany rodzaj działania, to znaczy oparty na bezpośrednim uczestnictwie człowieka, korzystającego z silnego wsparcia automatyzacji.

Doskonałym przykładem mieszanego trybu działania działów kadrowych jest procedura ocen pracowniczych. Zgromadzenie dużej ilości szczegółowych danych na temat każdego pracownika, bez wsparcia systemu IT wymagało ogromnego nakładu pracy. Obecnie, procedura oceny pracowniczej w głównej mierze opiera się na wypełnianiu samoobsługowych formularzy, które następnie podlegają wnikliwej analizie algorytmów. W ten sposób gros pracy zostaje wykonane przez profesjonalny system IT, dzięki czemu pozostaje więcej czasu na skupienie się na poważnych problemach, które być może z takiej analizy wynikną.

Coraz częściej ze wsparcia nowoczesnych systemów IT korzystają firmy zajmujące się rekrutacją, selekcją personelu i doradztwem personalnym. Przykładem może być firma Most Wanted! zajmująca się profesjonalnym pozyskiwaniem kandydatów na stanowiska średniej i wyższej kadry menadżerskiej. W firmie tej wdrożony został system zarządzania sprzedażą i marketingiem, jak również autorski program wspierania procesów rekrutacyjnych i szkoleń. Dzięki tego typu działaniom znacznemu przyspieszeniu ulegają czynności administracyjne i raportowe, dlatego też pozostaje więcej czasu na najważniejsze działania, jakimi powinni zajmować się pracownicy.

Na uwagę zasługuje również szereg rozwiązań opartych na działaniu w chmurze obliczeniowej. Z tego typu rozwiązań korzysta między innymi polski oddział firmy Oracle. System Oracle HCM Cloud umożliwia zarządzanie zasobami ludzkimi w chmurze obliczeniowej, udostępniając odpowiednie aplikacje w formie usługi przez Internet. Dzięki temu czas wdrożenia systemu skraca się z miesięcy do tygodni, a nawet dni, oszczędza się na tworzeniu infrastruktury, co czyni tego typu rozwiązania dostępnymi nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nie należy wątpić w fakt, iż procesy zarządzania zasobami ludzkimi w coraz większym stopniu będą uzależniane od nowoczesnych systemów informatycznych. Jednak, póki co, to człowiek jest nadal najważniejszą jednostką decyzyjną, co w przypadku działań HR-owych, wymagających często empatii i wrażliwości, a także otwartości na drugiego człowieka, jest kwestią kluczową.

Źródło

pulsbiznesu.pb.pl