Grywalizacja – alternatywny sposób motywowania

Grywalizacja to stosunkowo nowy sposób motywowania pracowników. Jego podstawą jest jednak to, co od lat zachęca ludzi do działania – rywalizacja i chęć rozwoju.

W ciągu ostatnich lat grywalizacja, tłumaczona także jako gryfikacja lub ramifikacja, stała się przebojem wśród narzędzi zarządzania personelem. Na czym polega? To celowe i świadome zastosowanie mechanizmów wykorzystywanych w grach, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami. W biznesie grywalizacja służy do motywowania pracowników i ukierunkowania ich działań na realizację celów firmy. Technika ta bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp. Grywalizacja może być wykorzystywana zarówno w wewnętrznych procesach przedsiębiorstw, jak i tych ukierunkowanych na zewnątrz.

Dla tych, którzy lubią wyzwania

W technice grywalizacji jako motywatory wykorzystywane są przede wszystkim najprostsze mechanizmy gier: punkty, poziomy, rankingi. Ich głównym celem jest pokazanie w szybki i przejrzysty sposób postępu: jaki jest stopień wykonania zadania, czy zostało ono wykonane prawidłowo oraz jaką w związku z tym pozycję zajmuje dany uczestnik na tle innych. Wraz ze wzrostem doświadczenia uczestników, rośnie poziom trudności zadań. Do realizacji niektórych celów konieczne jest czasem angażowanie większej liczby uczestników. Dzięki tej metodzie pracownicy pokonują zatem własne bariery, ale też uczą się skutecznej komunikacji i współpracy. Mogą rywalizować indywidualnie oraz grupowo. Kto najczęściej korzysta z systemów grywalizacyjnych? Richard Bartley wyróżnił 4 typy graczy: społecznik (gra jest dla niego przede wszystkim sposobem budowania i poszerzania kontaktów międzyludzkich); zdobywca (musi być najlepszy, w przeciwnym razie traci zainteresowanie i motywację); odkrywca (jego celem jest odkrywanie czegoś nowego i zaskakującego, czym będzie mógł się podzielić z innymi uczestnikami gry), zabójca (podobnie jak zdobywca uwielbia wyniki i bycie liderem, ale jest bardziej bezwzględny – by zwyciężyć eliminuje pozostałych uczestników).

Zadowolenie, zaangażowanie, zysk

Dzięki metodzie grywalizacji, pracownik może prawie natychmiastowo dostrzec efekty swoich działań. Ma poczucie, że pokonując kolejne bariery, idzie do góry. Rozwój sprawia, że jest zadowolony, a to z kolei przekłada się na jego większe zaangażowanie w realizację kolejnych zadań - o większym poziomie trudności. Pracodawca zaś zyskuje pracowników zmotywowanych, a co za tym idzie bardziej wydajnych i łatwiej internalizujących zmiany. Dzięki elementom wykorzystywanym w grach tj.: punkty czy poziomy, osobie przeprowadzającej proces rekrutacji, łatwiej jest spośród najlepszych wyłowić prawdziwe perły. Metoda grywalizacji wydaje się być też bardziej obiektywna, niż tradycyjna ocena pracowników. Zarówno grywalizacja, jak i program lojalnościowe, nagradzają uczestników za aktywność. Jednak droga do nagrody w programie lojalnościowym może być długa i kręta. Grywalizacja natomiast zapewnia prawie natychmiastową gratyfikację. Odpowiednio przeprowadzone programy pozwalają również odpowiedź na pytania: dlaczego w niektóre czynności pracownicy chętnie się angażują, a do innych muszą być namawiani oraz jak planować system nagradzania, by po otrzymaniu nagrody pracownicy nadal chcieli aktywnie włączać się w działania firmy.

Zasady gry

Grywalizacja to jeden z najciekawszych biznesowych trendów. Eksperci przewidują, że do 2018 r. rynek grywalizacji będzie wart 5,5 miliarda USD. Metoda ta może być wykorzystywana do zwiększania efektywności zespołów sprzedażowych, budowania programów szkoleniowych, kreowania marki czy rozbudowy grupy odbiorców produktu i utrzymania ich lojalności. By grywalizacja była skuteczna, niezbędne jest jednak spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, trzeba tak skonstruować program, aby mimo zróżnicowania oczekiwań i dążeń poszczególnych jego uczestników, pozwolił on na ich wspólną pracę nad realizacją zdefiniowanego nadrzędnego założenia. Po drugie, ważne jest przekazywanie szybkiej informacji zwrotnej, dzięki której uczestnicy wiedzą dokładnie co robią dobrze, a do czego powinni się bardziej przyłożyć. Po trzecie, pracodawca powinien wyznaczać cele krótkoterminowe – firmy często patrzą na swój rozwój poprzez cele długoterminowe, podczas gdy pracownikom potrzebne są też cele krótkoterminowe, aby móc dostrzec swoje postępy. Respektowanie zasad przez wszystkich uczestników, sprawi że proces grywalizacji przebiegnie w sposób udany, a nasza praca stanie się bardziej interesująca, angażująca i atrakcyjna.

Źródła