Grupy zawodowe a uzależnienia

 Grupy zawodowe a uzależnienia
Znamy już wyniki raportu Rady Monitoringu Społecznego „Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków”. Wynika z nich, że aż 24% twórców, artystów, literatów i dziennikarzy nadużywa alkoholu. Twórcy są też w grupie wskazującej najwyższy odsetek pracowników z myślami samobójczymi.

Drugie miejsce w rankingu badającym stopień uzależnienia od alkoholu wśród wybranych zwodów, zajęli operatorzy maszyn i urządzeń górniczych – 23%. Podium zamykają lekarze i przedstawiciele władz, których odsetek wskazuje na 13%.

Najwięcej nałogowych palaczy pracuje w górnictwie i budownictwie (65%). Palących robotników jest 53%, a robotników budowlanych – 52%. Najmniej palących osób odnotowuje się wśród nauczycieli szkół podstawowych (12%) oraz specjalistów ds. finansowych (13%). Pracownicy uzależnieni od nikotyny to znaczny wydatek dla pracodawcy. Zakładając, że podczas ośmiogodzinnego czasu pracy pracownik spędza 40 minut paląc papierosy, w skali roku jest to blisko 20 dni. Straty finansowe przekładają się zatem na koszty kilku tysięcy złotych.

Badaniu poddano także problem myśli samobójczych wśród pracowników. Okazało się, że najczęściej nachodzą one twórców, artystów, literatów i dziennikarzy (25,4%), pracowników opieki osobistej (16,9%), a także robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie (16,2%). Chęć targnięcia się na własne życie znacznie rzadziej nawiedza przedstawicieli władz i dyrektorów (0,4%), informatyków (1,7%) oraz fryzjerów czy kosmetyczki (2,8%).

Źródło

pulshr.pl