Grafologia a rekrutacja

 Grafologia a rekrutacja
Jak sprawdzić, który z kandydatów najlepiej wpisze się w struktury firmy, kiedy wszyscy mają dyplom prestiżowych uczelni, doświadczenie i sukcesy? Okazuje się, że charakter pisma może powiedzieć nam o kandydacie dużo więcej, niż jego CV!

Zatrudnienie niewłaściwej osoby może narazić firmę na duże straty. Warto więc od samego początku zadbać o to, by przyjmowany kandydat wpisywał się w profil pracodawcy jak najdokładniej. O ostatniej pracy i ukończonych szkołach dowiemy się z CV kandydata, a znajomość języków obcych sprawdzi krótka rozmowa. Jednak co z cechami osobowości, które na niektórych stanowiskach są wymagane?

Korzystanie z grafologii to nowy trend wśród HR-owców. Ta dziedzina nauki była kiedyś niedoceniania, jednak dziś pozwala na zbadanie obszarów szczególnie ważnych dla pracodawców. Zbadanie charakteru pisma może być pomocnym narzędziem podczas selekcji kandydatów, którzy posiadają podobne kwalifikacje. By analiza grafologiczna była wiarygodna, trzeba zlecić ją specjaliście z tej dziedziny, a nie osobie zajmującej się nią hobbystycznie.

Narzędzie to jest trafne i skuteczne, ale eksperci przestrzegają przed wiarą w jego nieskończone możliwości. Charakter pisma może powiedzieć, jak osoba reaguje na zmiany czy jak integruje się z grupą, lecz nie wykryje kłamstwa. Diagnoza za pomocą grafologii daje możliwość określenia takich cech badanego jak: styl funkcjonowania, sposób pracy, mocne i słabe strony, sposób kierowania zespołem, aspiracje przywódcze, sposób podejmowania decyzji, opanowanie w trudnych sytuacjach.

Pamiętajmy jednak, że grafologia funkcjonuje jako wsparcie przy głównych procesach rekrutacyjnych. Może pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji, ale nie powinna stanowić głównego kryterium przy pierwszej selekcji. Obok grafologii funkcjonuje szereg metod badania charakteru, np. różnego rodzaju testy. Profesjonalnie przeprowadzone dają bardziej wiarygodne wyniki.

W przypadku grafologii istotne są kwestie etyczne – przeprowadzenie testu nie może odbyć się bez zgody zainteresowanego, natomiast badanie grafologiczne może być przeprowadzone nawet bez jego wiedzy, co budzi wiele kontrowersji.

Źródło

hrtrendy.pl