Gospodarka cyfrowa – czy Polska jest gotowa?

pixabay.com
pixabay.com
Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii to niewątpliwie domena czasów, w których żyjemy. Pojawienie się takich rozwiązań, jak e-commerce, smart grids, Cloud Computing, automatyzacja i robotyzacja przemysłu, może okazać się dla gospodarek krajowych ogromną szansą. By tak się jednak stało, konieczne jest właściwe podejście do nadchodzących zmian i umiejętne wykorzystanie pojawiających się możliwości. Jak w kwestii gospodarki cyfrowej radzi sobie Polska?

Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce wciąż dominuje zachowawcze podejście do najnowszych rozwiązań technologicznych. Tylko 20% polskich firm wdrożyło do tej pory system informatyczny wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP), co wydawałoby się być już standardem w dzisiejszych czasach. Niestety, w Polsce to wciąż temat dość nowy, nad którym pochyla się stosunkowo niewielu właścicieli przedsiębiorstw. Widać już jednak początki pozytywnych zmian w tej kwestii.Napawająca optymizmem jest natomiast liczba powstających w kraju start-upów, realizujących innowacyjne projekty, wdrażających nowatorskie pomysły. To właśnie start-upy są jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki cyfrowej. Zakładane zazwyczaj przez młodych, przedsiębiorczych ludzi działalności gospodarcze, w głównej mierze koncentrują się na wykorzystywaniu w codziennej pracy nowoczesnych technologii. Aktualnie w Polsce działa około 2400 start-upów, mogących liczyć na wsparcie funduszy zagranicznych i programów rządowych. I choć droga do uzyskania tego typu pomocy finansowej nadal jest „długa i kręta”, młodzi przedsiębiorcy zdają się nie tracić zapału i konsekwentnie dążą do realizacji założonego celu.

Start-upy to jednak nie wszystko. Zmiana w podejściu do tematu gospodarki cyfrowej konieczna jest także w zarządach dużych firm, zarówno prywatnych, jak i kontrolowanych przez Skarb Państwa. Pomimo faktu posiadania cenionych na całym świecie informatyków, w Polsce nadal brakuje odpowiednio przeszkolonych i doświadczonych menedżerów, chcących zaangażować się w innowacyjne rozwiązania. A to właśnie nowy, przystosowany do nadchodzących zmian, sposób zarządzania jest w dzisiejszych czasach receptą na sukces. Dlatego też w firmach coraz bardziej na znaczeniu powinny zyskiwać działy IT, a ich przedstawiciele powinni zasiadać w gremiach decyzyjnych. Należy również zwrócić uwagę na zwiększanie budżetu tych działów, które dziś mają znacznie więcej pracy, potrzebują większej liczby wykwalifikowanych, ale też wysoko ceniących się specjalistów. Pocieszający jest jednak fakt, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw, także tych państwowych, zaczyna dostrzegać potrzebę podążania za nowoczesnymi technologiami, co przejawia się między innymi w nawiązywaniu współpracy z mniejszymi, innowacyjnymi spółkami, na co dzień obracającymi się w świecie nowych technologii.

Raczej trudno wyobrazić sobie, iż kurs obrany na nowoczesne technologie nagle ulegnie zmianie. Najbliższe lata będą tylko potwierdzeniem i umocnieniem zapoczątkowanych trendów. Posiadanie nowoczesnej, wykwalifikowanej kadry zarządzającej, a także odpowiednio prowadzona polityka rządów to warunki konieczne dla pełnego wykorzystania szans, jakie niosą współczesne czasy.

Źródło

wnp.pl