Gdzie pracuje się najlepiej? Wyniki ogólnopolskiego sondażu

 Gdzie pracuje się najlepiej? Wyniki ogólnopolskiego sondażu
Z kluczowym stwierdzeniem: „biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy” zgodziło się średnio 43% ankietowanych. Badanie przeprowadzono na początku lutego b.r. na pond tysiącu respondentach przez instytut Great Place to Work w Polsce. Wynik ten to odsetek, który utrzymuje się na dobrym poziomie od 6 lat.

Warto zwrócić uwagę na to, w jakich firmach pracownicy są najbardziej zadowoleni. Okazuje się, że 47% osób zatrudnionych w prywatnych firmach zgodziło się, że pracuje we wspaniałym miejscu, kiedy dla spółki z udziałem skarbu państwa i administracji państwowej wskaźnik wyniósł 39%. Innych wyników dostarcza analiza kapitału firmy. Dla 43% badanych wspaniałym miejscem do pracy jest spółka z polskim lub mieszanym kapitałem. Zagraniczny fundusz ceni sobie więcej pracowników, bo aż 47%.

Zadowolenie z pracy wynika z kilku czynników. Pierwszym z nich jest przekonanie, że firma jest zarządzana uczciwie. W spółce zagranicznej pozytywnie określiło to 52% pracowników, kiedy w firmie z polskim kapitałem – tylko 33%. Poczucie, że w pracowniku dostrzega się nie tylko pracownika, ale i człowieka ma znaczenie dla 51% zatrudnionych w firmie zagranicznej i 34% pracowników spółek krajowych. Partnerskie traktowanie, bez względu na zajmowaną pozycję w hierarchii firmy to trzeci czynnik, jaki wpływa na postrzeganie firmy przez pracownika. Zagraniczna spółka zebrała 57% poparcia w tej kwestii, ta o polskim kapitale – 50%.

Ponad połowa pracowników zatrudnionych w spółkach o kapitale zagranicznym uważa, że ich firma jest prowadzona w uczciwy i etyczny sposób, a pracownik jest traktowany jako pełnoprawny członek zespołu. Ten czynnik w spółkach o kapitale krajowym uzyskał najwięcej bo aż 55%, głosów, jednak etyczność firmy wskazana została na poziomie 47%. Dostrzeganie w pracowniku człowieka nie zdobyło więcej niż 50% ani w spółce z kapitałem polskim (najwięcej – 48%), ani w zagranicznym i mieszanym.

Najsurowsze spojrzenie na pracodawców w poruszanych w badaniu kwestiach mają osoby należące do związków zawodowych (186 ankietowanych). 41% z nich uważa prowadzenie swojej firmy za etyczne i uczciwe (przy 50% niezrzeszonych), a 38% czuje dostrzeżenie w pracowniku człowieka (przy wskaźniku 49% dla niezrzeszonych). Nie oznacza to jednak, że związkowcy negują wszystkie aspekty środowiska pracy. Swoją firmę jako wspaniałe miejsce pracy określiło 40% osób należących do związków zawodowych. To tylko 4 punkty procentowe mniej niż wśród osób nienależących do tego typu organizacji.

Źródło

Gdzie pracuje się najlepiej? – Wyniki ogólnopolskiego sondażu HRtrendy.pl