Gdzie chcą pracować Polacy?

 Gdzie chcą pracować Polacy?
5. edycja badań Randstad Award 215 objęła w Polsce blisko 150 największych pracodawców i 9000 respondentów - zdolnych do pracy osób w wieku 18-65 lat. Wyniki pokazują, że najbardziej atrakcyjną branżą do pracy jest energetyka, motoryzacja oraz surowce i paliwa.

Obecnie sektor energetyczny wyróżniają wysokie wynagrodzenia i benefity pracownicze, bezpieczeństwo zatrudnienia oraz równowaga między pracą a życiem osobistym. Jeszcze w zeszłym roku sektor ten był tak samo atrakcyjny, co sektor motoryzacyjny (po 52%). Dziś różnica jest niewielka (55% do 54%). W drugiej najbardziej pożądanej branży, respondenci widzą duże możliwości udziału w szkoleniach i rozwoju kariery, a także spodziewają się interesujących zadań i dobrej atmosfery w pracy.

Na ostatnim miejscu podium znalazła się branża surowców i paliw. W zeszłym roku pozytywnie oceniało ją 47% ankietowanych, w 2015 – 53%. Jej coraz większe zainteresowanie związane jest ze stabilną sytuacją finansową i silnym kierownictwem. Inżynieria mechaniczna zdobyła 51%, co jest wynikiem o 11% większym niż w 2014 roku. 50 i 43% zdobyły kolejno branże: elektrotechnika i rozrywka. Najmniej atrakcyjnym według ankietowanych są branże przemysłu spożywczego i metalowego (41 i 40%).

W wyborze najbardziej atrakcyjnych branż kobiety i mężczyźni byli zgodni, rozbieżności pojawiły się jednak w grupach wiekowych. Ankietowani w wieku 18-24 lata jako pierwszą wskazali branżę motoryzacyjną, a osoby z grupy 25-44 lata – energetyczną. Sektor surowców i paliw cieszył się największym powodzeniem wśród badanych w wieku 44-65 lat.

Źródło

Branże, w których chcą pracować Polacy