GPS w samochodzie służbowym – kiedy zgodnie z prawem?

Współcześnie pracodawca ma do dyspozycji szeroką gamę narzędzi, pomagających w ocenie efektywności pracowników. Jedną z możliwości kontroli jest instalacja systemu GPS w samochodzie służbowym. Pojawia się jednak zasadnicze pytanie: czy takie działanie jest zgodne z prawem? A jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskamy, rozpatrując niniejszą kwestię w dwóch aspektach: prawa pracodawcy do kontroli i prawa pracownika do ochrony prywatności. Zgodnie z treścią Kodeksu pracy, jedną z cech stosunku do pracy jest podporządkowanie. W sytuacji, gdy pracownik dostaje do dyspozycji samochód służbowy, to monitorowanie aktywności podwładnego jest dopuszczalne poprzez zastosowanie systemu GPS. Takie działanie powinno być usprawiedliwione rodzajem wykonywanej pracy oraz wymaga spełnienia określonych warunków. Przede wszystkim kontrola systemem GPS jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w godzinach pracy, inaczej narusza prywatność pracownika. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika o wdrożonej formie kontroli. Nie ma natomiast konieczności uzyskania jego zgodny na instalację systemu GPS, chyba że pracodawca zezwala na korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych.

Źródło