Fuzja w obszarze Inżynierii Wymagań

pixabay.com
pixabay.com
W ostatnich dniach miało miejsce istotne wydarzenie dla wszystkich osób zawodowo związanych z obszarem Inżynierii Wymagań, które dążą do pogłębiania swojej wiedzy i dokumentowania procesu szkolenia. Nastąpiła fuzja organizacji IREB (International Requirements Engineering Board) oraz REQB (Requirements Engineering Qualification Board), dotychczas dostarczających oddzielne szkolenia oraz wydających odpowiednie certyfikaty. Połączenie ma na celu usprawnienie i ujednolicenie procesu zdobywania wiedzy w obszarze Inżynierii Wymagań i obowiązujących w tym zakresie certyfikatów.

IERB i REQB to pozarządowe organizacje działające w zakresie opracowywania i wdrażania standardów w obszarze Inżynierii Wymagań, o zasięgu ogólnoświatowym. W ich skład wchodzą przedstawiciele świata nauki, przemysłu oraz doradztwa. Celem nadrzędnym obu organizacji jest pogłębianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie Inżynierii Wymagań, która jest kluczowa w procesie rozwoju każdego, realizowanego projektu. Inżynieria Wymagań ma na celu zdefiniowanie tak zwanego problemu biznesowego, opisującego potrzebę lub cel biznesowy, który ma zostać osiągnięty poprzez docelowy produkt.

W wyniku fuzji REQB została połączona z IREB, w związku z czym, od października 2017 roku obowiązywać będą wyłącznie certyfikaty wydane pod marką IREB zgodnie z systemem IREB CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering). Wszystkie certyfikaty, które dotychczas wydane zostały przez REQB zostaną, w odpowiednich przypadkach, zintegrowane z certyfikatami IREB i nadal zachowają swoją ważność.

Przekonwertowaniu ulegną jedynie certyfikaty REQB podstawowy oraz REQB Agile, gdyż posiadają one swój odpowiednik w certyfikatach IREB. Natomiast certyfikat REQB zaawansowany nie ulegnie przekonwertowaniu i nadal będzie aktualny. Wynika to z faktu, iż IREB wydaje certyfikaty na poziomie zaawansowanym w trzech modułach:

  • Pozyskiwanie i konsolidacja wymagań
  • Modelowanie wymagań
  • Zarządzanie wymaganiami


Certyfikat REQB zaawansowany będzie podstawą do ubiegania się o poziom IREB expert.Fuzja ma również wpływ na osoby prowadzące szkolenia w REQB. Z podanych przez IREB informacji wynika, iż wszyscy szkoleniowcy, pracujący dotychczas dla REQB, staną się oficjalnymi trenerami z ramienia IREB, a kontrakty zawarte pomiędzy dostawcami szkoleń i REQB zachowają swoją ważność.

Od 2007 roku ponad 29 tysięcy specjalistów z 68 krajów świata zdało egzamin CPRE na poziomie podstawowym, którego poziom certyfikacji został stworzony właśnie przez IREB. Certyfikat ten jest uznawany na całym świecie i ważny bezterminowo, a jego posiadanie świadczy o wysokim stopniu wiedzy w zakresie Inżynierii Wymagań.

Więcej informacji na stronie: www.ireb.org/en/faqs/tag:reqb