Finansowanie na start w ramach projektu JEREMIE

 Finansowanie na start w ramach projektu JEREMIE
Kredytami w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE można finansować między innymi wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, zakup maszyn oraz środków transportu, tworzenie nowych miejsc pracy czy informatyzację przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub nie mają wystarczającej historii kredytowej, w większości banków nie mają większej szansy na kredyt. Dotyczy to jednak oferty standardowej. Na rynku są jednak dostępne oferty wspierane przez rząd lub Unię Europejską. Jedną z nich są kredyty, pożyczki i poręczenia oferowane w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE. Pomoc w ramach inicjatywy JEREMIE obejmuje instrumenty zwrotne. Świadomość, że uzyskane środki będą musiały być zwrócone – w przeciwieństwie do np. pieniędzy z dotacji – sprawia, że przedsiębiorcy racjonalne przygotowują projekty.

Warunki, jakie trzeba spełnić

Przedsiębiorca chcący skorzystać z pomocy w ramach projektu JEREMIE, nie może zatrudniać więcej niż 250 osób oraz mieć wyższego rocznego obrotu niż 50 mln euro i sumy bilansowej wyższej niż 43 mln euro. Ponadto potencjalny beneficjent musi mieć siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą w województwach dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim lub zachodniopomorskim. Pieniądze można pożyczyć maksymalnie na 5 lat, przy czym wyjątkowo w województwie wielkopolskim maksymalny okres kredytowania może wynosić nawet 10 lat, dotyczy to jednak tylko pożyczek o charakterze innowacyjnym.

Źródło

forbes.pl

forbes.pl