Farmacja na innowacyjnym rynku

 Farmacja na innowacyjnym rynku
24,6 mld złotych to kwota, którą polskie przedsiębiorstwa przemysłowe przeznaczyły na działania w obszarze innowacji. 45% tej kwoty skonsumowała branża farmaceutyczna, pozostająca liderem wśród polskich firm innowacyjnych.

Główny urząd statystyczny podaje, że zeszłoroczne nakłady finansowe na innowacje w przemyśle były rekordowe. Budżety firm na działalność badawczą i rozwojową, tzw. B+R, wzrosły o blisko 20% w stosunku do roku poprzedniego. Udział prac B+R w PKB wzrósł z 0,87% w 2013 roku do 0,94% w 2014. Szacuje się, że dzięki nadaniu wyższego priorytetu projektom innowacyjnym w Unii Europejskiej statystyki te będą nadal wzrastać.

Wyjątkowo na tym tle wypada branża farmaceutyczna – opiera się ona na innowacjach, które są źródłem i narzędziem uzyskiwania przewag konkurencyjnych na rynku. GUS potwierdza dane o wiodącej pozycji tego sektora gospodarki – niemal co druga firma prowadzi własną działalność rozwojową w obszarze produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych. 69,2% nakładów na innowacje w tej branży pochodzi ze środków własnych. Specyfika farmacji polega jednak na kosztach prac badawczych. Droga od pomysłu do wyprowadzenia nowego produktu na rynek to koszt średnio 1 mld dolarów.

Źródło

rynekaptek.pl