Factoring wymagalnościowy – co to takiego?

Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań są głównym problemem polskich firm. Zatory płatnicze spowodowały już nie raz doprowadzenie przedsiębiorstwa do bankructwa. W obecnych warunkach kryzysu gospodarczego powinno się przede wszystkim podejmować działania prewencyjne, przeciwdziałające powstawaniu każdych zatorów płatniczych, które skumulowane ze sobą mogłyby zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa na rynku. Factoring wymagalnościowy może zabezpieczyć skutecznie firmę przed zatorami finansowymi i zminimalizować ryzyko kredytu kupieckiego.

Co to jest faktoring wymagalnościowy?

Factoring wymagalnościowy to usługa zapewniająca klientowi terminowe finansowanie faktur. Polega to na tym, że klient firmy factoringowej otrzymuje środki finansowe w momencie bezskutecznego upływu terminu płatności faktury. Factoring może być zastosowany do pojedynczych i wielu faktur czy kontraktów. Przedsiębiorcy otrzymują pieniądze natychmiast po upływie terminu płatności faktury albo od klienta, albo od firmy factoringowej. Daje im to możliwość realizowania kolejnych zamówień i prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

Z factoringu wymagalnościowego mogą korzystać przedsiębiorcy posiadający stabilną sytuację finansową i niezmagający się z zatorami płatniczymi.

Źródło

Czym jest factoring wymagalnościowy?