Elastyczna forma zatrudnienia w sezonie urlopowym

Szczególnie trudnym czasem dla wielu przedsiębiorstw są wakacje. Urlopy pracowników mogą przyczynić się do spowolnionego funkcjonowania firmy, a z tym w parze idą gorsze wyniki finansowe. Okazuje się, że doskonałym wyjściem z tej sytuacji jest zatrudnienie "wakacyjnego" pracownika, którego czas pracy byłby elastyczny (na przykład studenta). Dla wielu branż okres wakacyjny, to czas zastoju, jednak są takie (gastronomiczna, turystyczna, budowlana itp.), dla których jest to okres wzmożonej aktywności. W tym przypadku dla pracodawcy korzystne jest przede wszystkim zatrudnienie studenta na umowę zlecenie, na czym zyskują obydwie strony.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

Studenci zwykle nie chcą być zatrudnieni w jednym miejscu na dłużej, a po zakończeniu wakacji wracają na uczelnie. W okresie wakacji mogą zarobić trochę pieniędzy i zdobyć doświadczenie. Zazwyczaj nie zależy im na rodzaju umowy. W wielu przypadkach pracownicy dają się poznać pracodawcy i regularnie wracają do niego w każde wakacje, a nie rzadko zostają pracownikami po zakończeniu studiów. Dodatkową motywacją jest kwota wolna od podatku (3091 zł), której studenci nie przekraczają, dzięki czemu mogą spodziewać się zwrotu nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego. Niestety, czasami bywa też tak, że pracodawcy wolą przyjmować pracowników "na czarno", co pozbawia ich tego przywileju.

NALEŻY BYĆ OSTROŻNYM

Nieznajomość różnic pomiędzy poszczególnymi formami zatrudnienia może być kosztowna zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Umowę o pracę regulują przepisy Kodeksu Pracy, natomiast umowy zlecenie przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli kontrola przeprowadzona w firmie wykaże, że zlecenie jest tak naprawdę umową o pracę, wówczas zobowiązani będziemy do uregulowania zaległych składek wraz z odsetkami, wyplacenia zaległego wynagrodzenia chorobowego oraz wprowadzenia innych świadczeń. Pracodawca będzie musiał również liczyć się z grzywną w wysokości od 1000 do 30000 zł.

Podczas tworzenia umowy zlecenia koniecznym jest podkreślenie samodzielności oraz nie wskazania miejsca i czasu wykonania zlecenia.

Źródło

Aleksandra Baranowska-Skimina www.firma.egospodarka.pl