Eksploatacja samochodu służbowego a koszty uzyskania przychodu

Jednym z najczęściej "wrzucanych w koszty" odliczeń przez większość osób, prowadzących działalność gospodarczą jest samochód oraz związane z nim opłaty. Prawie wszystkie wydatki, związane z samochodami służbowymi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jednak nie mogą być one sprzeczne z ustawowymi ograniczeniami, które najczęściej dotyczą samochodów osobowych.

Po pierwsze samochód osobowy to pojazd o dopuszczalnej masie 3,5 tony, przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób, wliczając w to kierowcę.

Czego nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Koszty, które przedsiębiorcy rozliczają w prowadzonej działalności to paliwo, amortyzacja, naprawy, części zamienne i ubezpieczenia. Nie można natomiast zaliczyć do kosztów odpisów amortyzacyjnych samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu, przewyższającej wartość 20000 euro, składki na ubezpieczenie w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20000 euro do wartości samochodu oraz straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów i kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli nie były one objęte ubezpieczeniem powypadkowym.

Podróże służbowe

W przypadku podróży służbowej kwota zwrotu na rzecz pracownika stanowi koszty podatkowe przy zastosowaniu stawki: za 1 km przebiegu pojazdu dla aut o pojemności silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł a o pojemności powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł tłumaczy Tomasz Myślikowski, doradca podatkowy współpracujący z D.A.S.

Aby rozliczyć koszty podatkowe należy udokumentować przebieg pojazdu w ewidencji, potwierdzonej przez podatnika na koniec miesiąca.

W jazdach lokalnych można zaliczyć do kosztów podatkowych miesięczny ryczałt do wysokości limitu, który jest różny w zależności od liczby mieszkańców i nie może przekroczyć: 300 km do 100 tysięcy mieszkańców, 500 km do 500 tysięcy mieszkańców, 700 km powyżej 500 tysięcy mieszkańców.

Dzierżawa i użyczenie pojazdu

Jeśli samochody osobowe nie stanowią składników majątku podatnika w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczmy kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za kilometr przebiegu, nie można zaliczyć wydatków z tytułu ich używania w koszty przychodów.

Powyższe ograniczenie stosuje się w szczególności do samochodów osobowych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia, nie dotyczy zaś samochodów używanych na podstawie umowy leasingu mówi Tomasz Myślikowski.

Źródło

www.media.das.pl